آکاایران: انتخابات بیم ها و امیدها

آکاایران: قابل توجه حکومت وحدت ملی، کمیسیون انتخابات، احزاب سیاسی و جامعه مدنی کشور

امیدواری اصلی مردم افغانستان در این است که انتخابات پیشرو (پارلمانی و ریاست جمهوری) شفاف و فاقد تقلب انجام شود تا بتواند بهتر زمینه تامین صلح و امنیت کشور را فراهم سازد، توسعه و بازسازی ادامه پیداکند و رابطه افغانستان با دنیا بخصوص با کشورهای همسایه بهبودی بیشتری حاصل کند.

به گزارش آکاایران: فساد اداری، مواد مخدر، اختلاس و رشوه ستانی و زورگویی نابود شده و یا اقلا کم گردد و مردم بتوانند فاقد ترس و هراس در صلح و امنیت در آینده بهتری زندگی کنند ولی ترس اصلی مردم در این نهفته است که اگر انتخابات پر از تقلب و عدم شفاف مثل انتخابات گذشته خدای نخواسته انجام شود علاوه بر اینکه ثمره و دستاوردی همراه نخواهد داشت بلکه سبب مایوسیت و بی اعتمادی بیشتر، بحران اقتصادی فراگیرتر، جنگ های شدیدتر و بیشتری سبب خواهد شد.

اگر اینگونه نشود اینبار کشور را اختلافات داخلی بیشتر نیز تهدید خواهد کرد و کشور ما دچار بحران های بیشتری خواهد شد که خداوند ملت مظلوم و بیچاره ما را از چنین روزهای تاریکی بطور همیشه نجات دهد و در این مقطع زمانی یگانه امید همه ما به لطف و یاری خداوند و بصیرت مردم شریف افغانستان و سعه صدر نخبگان دلسوز کشور وابسته است که لطف خداوند ما را یاری کرده و همت عالی مردم کشور و تدابیر عملی مسوولین و نخبگان دلسوز ما بتوانند کشور را از بحران ها و اختلافات داخلی و منازعات ذات البینی نجات دهند و صلح و آرامش و رفاه و امنیت را در کشور خود بطور همیشه تامین و حفظ کنند.

محمد خیرخواه

.

منبع : afghanpaper.com