آکاایران: کمیسیون مستقل انتخابات چون شدیدا مستقل بود کاندیداتوری به نام عبدالخبیر را با نشان تبر وارد اوراق این کمیسیون کرد با تبر زد به فرق عبدالخیر و شد فضل احمد شادمانی.

کمیسیون برایش نشان پسته داد تا پسته بخورد و به قدرت الهی حاجی شود یعنی کسی که پسته بخورد حتما حج می رود همین شد که ایشان تبدیل می شوند به الحاج فضل احمد شادمانی.

به گزارش آکاایران: خود کمیسیون که متوجه سه عکس با سه نام در یک صفحه می شوند به همان حاجی تابلیت می دهند که صحتمند شوند و در شفاخانه بستری شود که چرا وقت کمیسیون را می گیرند. واقعا کمیسیون انتخابات با چه موجوداتی دست و پنجه نرم می کند مثل اجنه تبدیل به سه نفر می شوند.


آکاایران: کمیسیون انتخابات هم با چه موجوداتی سروکار دارد


مهدی ثاقب
.

منبع : afghanpaper.com