آکاایران: حس تعلق ملی چگونه حسی است؟

آکاایران: یکی از الهام بخش ترین صحنه تاریخ اروپا نجات یهودیان دانمارک از چنگ گشتاپو و نازی ها به همکاری همه مردم این کشور است.

می گویند مردم دانمارک در هنگام اشغال آن کشور توسط آلمان نازی نه تنها هیچ یهودی را به گشتاپو لو ندادند بلکه همه - از شاه تا گدا - کمک کردند که چندین هزار یهودی را با قطار از این کشور خارج کنند و از افتادن در چنگ نازی ها نجات دهند.

به گزارش آکاایران: می گویند وقتی جنگ جهانی دوم پایان یافت هیاتی از یهودیان امریکا به دانمارک رفتند و در ملاقات با نخست وزیر آن کشور از کمکشان به یهودیان تشکر کردند و گفتند: "ما آمده ایم از شما بخاطر لطفی که در حق مردم ما کرده اید تشکر کنیم"

نخست وزیر دانمارک گفت: "ما کاری برای مردم شما نکرده ایم نیازی به تشکر نیست. هر چه انجام داده ایم برای مردم خود ما انجام داده ایم." معنای سخن نخست وزیر دانمارک این بود که ما یهودیان این کشور را بیگانه نمی پنداریم بلکه مردم خود ما هستند نه مردم شما به این می گویند حس تعلق به همه شهروندان یک کشور.

ما هم در افغانستان نیاز به چنین حسی داریم نیاز به حسی که دنبال غیریت سازی و بیگانه تراشی نباشد خط فاصلی میان اقوام کشور به نام "ما" و "آنها" نکشد و همه را شهروند این سرزمین بداند هر وقتی این حس در میان مردم ما ایجاد شد که یک قندهاری و یک بدخشی و یک فاریابی را به نظر واحد بنگرند در آن زمان می توانیم بگوییم که ملت شده ایم.

عبدالشهید ثاقب

.

منبع : afghanpaper.com