آکاایران: رهبران غیرپشتون سپر پشتون ها

آکاایران: عوامل مهم استحکام و استمرار قدرت فاشیزم در هجده سال سران غیرپشتون هستند که همیشه در برابر خیزش مردم از آنها بعنوان سپر دفاعی استفاده شده است.

در آغاز کرزی از فهیم خان استفاده کرد و خیزش مردم را علیه کرزی خاموش کرد، در جریان شهادت استاد ربانی با دستور کرزی اعتراض ها را امرالله صالح با بسم الله مدیریت کردند، در شهادت فهیم خان از قانونی استفاده کردند و وی را معاون چند روزه قرار دادند که مردم بلند نشود.

به گزارش آکاایران: در جنبش روشنایی از محقق، سرور دانش و خلیلی در سرکوب و خاموشی استفاده کردند، در انتخابات کرزی از عبدالله استفاده کرد او در مجلس بزرگان (لوی جرگه) به مردم گفت: بمانید به من شما مردم بروید.

پیش عطا مردم صف بستند، در شهرها همه بلند شدند و عطا یک شبه فرار کرد و به مردم گفت بروید ما جور آمدیم! این روزها نوبت دوستم است که غنی در سرکوب اعتراض ها استفاده می کند و چه وقیحانه دوستم بجای تشکر از مردم غیور اعتراض کننده از غنی تشکر کرد در عین حال که از اعتماد غنی سپاسگزاری کرد و قسم هم یاد کرد به غنی وفادار است.

صدها جوان در خون غلتیدند اما دوستم در قصر آمده به مردم می گوید دنبوره بزنید شاید آنچه را بیان می کنم سخت باشد اما حقیقت این است بیشتر بزرگان غیرپشتون سپر پشتون ها هستند پشتون ها نه نیروی مردمی دارند و نه توان حکومت کردن اما این سیاهی لشکر غیر پشتون است که خدمت می کنند.

ایشچی، فایق، امرالله صالح، قانونی، دوستم، خلیلی، سرور دانش، عبدالله، عطا و... آیا اینها به این جوانان غیر پشتون نگاه نمی کنند که هر روز ده ها نفر از پشت توسط پشتونیست ها کشته می شوند اما آنها در قصرها سرگرم معامله و جور آمدن برسر خون جوانان شهید هستند.

سپر انسانی چیست؟
برادرت را دشمن بگیرد و در پیش خود قرار دهد شما را به مرمی بزند اگر شما بزنید به برادرتان اصابت کند اگر نزنید دشمن شما را می کشد چه سخت است اما سخت تر از آن سپر انسانی را رهبران ما در برابر مردم خودشان تشکیل داده اند و مردم هر روز کشته می شوند اگر اعتراضی شود غنی می گوید بروید خاموش کنید.

ما مردمی داریم از شنیدن حقیقت می ترسند حتی نمی پذیرند رهبران ما همچون مجسمه برای کرزی و غنی سپر شده اند تا مردم ما را در عقب این مجسمه ها قتل عام کنند راستی این داستان دردآور تا کجا ادامه دارد؟

گل امیری

.

منبع : afghanpaper.com