آکاایران: افغانستان سیاچاله ای برای پول مالیات دهندگان آمریکا

آکاایران: روز گذشته احمدزی در جلسه کابینه اظهار خوشحالی کرد که دونرهای خارجی از مبارزه دولت افغانستان با فساد در جلسه سران ناتو در بروکسل اظهار رضایت کرده اند اما بیایید ببینیم که حقیقت از چه قرار است در حدود ده ماه قبل سه تن از سناتوران آمریکایی از جان ساپکو سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان خواسته بودند که چگونگی مصارف پول مالیات دهندگان آمریکا در امور بازسازی افغانستان را به بررسی گرفته و نتایج آن را با کنگره شریک نمایند که امروز سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان بعد از ده ماه بررسی چنین جواب داده است.

در افغانستان 15.5 میلیارد دالر کاملا به هدر رفته است یعنی دزدیده شده است علاوه بر آن چهار میلیارد دالر که قرار بود برای برنامه ایجاد ثبات در افغانستان هزینه شود منجر به تشدید بحران، ایجاد فساد و تقویت حمایت از منازعین شد.

به گزارش آکاایران: گذشته از آن 7.3 میلیارد دالر برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر به کلی ناکام گردیده و تولید مواد مخدر در افغانستان فعلا در بالاترین سطح قرار دارد در نتیجه والتر جونز یکی از سه سناتور که خواهان این تحقیق شده بود افغانستان را به سیاچاله برای پول مالیات دهندگان آمریکا تشبیه کرده و افزوده است که مردم آمریکا حق دارند تا درک بهتر دارا باشند که پول آنها کجا هزینه می شود.

حسن علی

.

منبع : afghanpaper.com