آکاایران: لبخند رضایت سهامداران دعبید، دفرا و دلر/ عدم تخصیص یورو به شرکت های دارویی

آکاایران: بررسی نمادهای دارویی در نخستین هفته مرداد ماه؛

لبخند رضایت سهامداران دعبید، دفرا و دلر/ عدم تخصیص یورو به شرکت های دارویی

بررسی شاخص نمادهای دارویی بازار سرمایه در هفته ای که گذشت حکایت از عقب نشینی این گروه دارد به نحوی که شاخص گروه دارویی که در نخستین روز هفته در کانال 8هزار و 351 واحدی قرار داشت، در واپسین روزمعاملاتی رقم 8299 واحد گزارش شد.
به گزارش بورس نیوز، طی هفته ای که گذشت تنها شش نماد از مجموع نمادهای گروه دارویی ها با سودآوری همراه بودند.

بر همین اساس، لابراتوار دارو سازی دکتر عبیدی با سرمایه 67 میلیارد تومانی نخستین نماد سودساز سهامداران دارویی بود «دعبید» با رشد 485 ریالی از 2898 به 2946 تومان رسید.
فرآورده های تزریقی ایران« دفرا»با سرمایه 40 میلیاردی پس از دعبید بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرد و با 334 ریال افزایش قیمت از 6755 ریال به 7089 ریال رسید، سومین نماد سودساز دارویی ها در هفته نخست مرداد ماه داروسازی اکسیر«دلر»45 میلیارد تومانی بود که قیمت پایانی آن 4163 ریال گزارش شد که312 ریال افزایش را نسبت به هفته پایانی تیر ماه نشان می دهد.

داروسازی فارابی با 40 میلیارد سرمایه دیگر نماد سوساز دارویی ها بود. «دفارا» با 287 ریال رشد قیمتی از 2425 به 2712  ریال رسید ، کیمیدارو«دکیمی»24 میلیارد تومانی نیز افزایش 168 ریالی را تجربه و قیمت پایانی آن5399 ریال گزارش شد، قیمت پایانی داروسازی ابوریحان نیز 5974 ریال گزارش شد و بدین ترتیب «دابور» با سرمایه 28 میلیارد تومانی، رشد قیمتی 151 ریالی در هفته اول مرداد ماه را ثبت کرد.

بررسی سودآوری شرکت های دارویی گویای این مطلب بوده که هلدینگ ها و شرکت های بزرگ این گروه در نخستین هفته مرداد داغ برای سهامداران جذاب نبوده اند و آنها به نمادهای کوچک و متوسط دارویی بیشتر توجه داشته اند.
.

منبع : boursenews.ir