آکاایران: ایده های نوین اشتغال برای مددجویان کمیته امداد کلید خورد

آکاایران: به گزارش گرداب، شاخص ترین بند همکاری این تفاهم نامه استفاده از یک شیوه نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات برای جذب سرمایه جمعی (کراود فاندینگ) است که زمینه کارآفرینی و اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد را فراهم می کند.
در این شیوه هر شخص حقیقی یا حقوقی به تناسب توان مالی مبلغی را برای اجرای ایده های نویی که در مسیر تحقق امور خیریه باشد اختصاص می دهد تا سرمایه مورد نظر صاحب ایده آماده شود و بدین تربیت چرخه ای از حمایت های کوچک از طریق تکنیک مشهور به کراود فاندینگ یا همان تامین جذب سرمایه جمعی به وجود آید.
به گزارش آکاایران: شیوه جذب سرمایه جذب سرمایه جمعی که عموما برای حمایت از کسب وکارهای کوچک در ایده های نومناسب است به چهار شکل، روش پاداش محور، روش خیریه، روش وام دادن و روش مشارکتی در دنیا رواج دارد و هر روز گسترش می یابد که در این تفاهم نامه از روش خیریه استفاده می شود.
با توجه به ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه کسب وکارهای نوپا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ماموریت کمیته امداد امام خمینی برای جذب خیریه و اختصاص آن برای توسعه کسب و کار افراد بی بضاعت این مدل تنها توسط مشارکت و هم افزایی این دو نهاد ممکن بود و بدین سبب تفاهم نامه همکاری و مشارکت برای بهره مندی از ظرفیت های موجود جهت توانمندی مددجویان مستعد مورد حمایت در بستر ICT به مدت سه سال میان این دو مجموعه منعقد می شود.
.

منبع : gerdab.ir