آکاایران: برترین ها: ماجرا این است که پس از حذف نرده های نماز جمعه تهران و ورود یک امام جمعه جوان به جرگه ائمه نماز جمعه تهران، حسی از صمیمت میان مردم و کارگزاران نظام ایجاد شده، دیروز هم که ماجرای سربازان شاد در شبکه های اجتماعی فراگیر شد، سردار کمالی در یک واکنش غافلگیر کننده آن حس حذف نرده ها را دوباره یادمان آورد، این اتفاقات خوب اگر تکرار شود باور کنید که هیچ وقت تکراری نمی شود. برخی از واکنش های مجازی را نسبت به این اتفاق بخوانید.

آکاایران: حذف نرده ها، اِستوری سردار کمالی و دلِ گرمِ ما

 

حذف نرده ها، اِستوری سردار کمالی و دلِ گرمِ ما - اخبار اجتماعیسردار کمالی،سرباز،نماز جمعه

حذف نرده ها، اِستوری سردار کمالی و دلِ گرمِ ما - اخبار اجتماعیسردار کمالی،سرباز،نماز جمعه

حذف نرده ها، اِستوری سردار کمالی و دلِ گرمِ ما - اخبار اجتماعیسردار کمالی،سرباز،نماز جمعه

حذف نرده ها، اِستوری سردار کمالی و دلِ گرمِ ما - اخبار اجتماعیسردار کمالی،سرباز،نماز جمعه

حذف نرده ها، اِستوری سردار کمالی و دلِ گرمِ ما - اخبار اجتماعیسردار کمالی،سرباز،نماز جمعه

.

منبع : bartarinha.ir