آکاایران: خبرگزاری مهر: بارش سنگین برف در اروپا، آسیا و خاورمیانه بسیاری از کشورها را سفید پوش کرده است.

آکاایران: برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎ - اخبار اجتماعیبرف سنگین،آسیا،اروپا،روسیه،گزارش تصویری

.

منبع : bartarinha.ir