آکاایران: وبسایت باشگاه خبرنگاران: با تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر، طی دوهفته گذشته ضمن دستگیری اعضای باند تهیه و توزیع مواد مخدر در تهران، ۲۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از قبیل تریاک، حشیش، شیشه و گل کشف شد.

آکاایران: بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران!

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

بازداشت ۳۰۵۴ قاچاقچی مواد در تهران! - اخبار اجتماعیبازداشت،قاچاقچی،مواد مخدر،گزارش تصویری

.

منبع : bartarinha.ir