آکاایران: برترین ها: یکی درگیر از حاشیه هایی که مورد توجه ماربران قرار گرفت، ایستگاه حلال زادگی در یکی از خیابان های تهران بود!

آکاایران: ایستگاه حلال زادگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن!

ایستگاه حلال زادگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن! - اخبار سیاسی22 بهمن،راهپیمایی،ایستگاه حلال زادگی

ایستگاه حلال زادگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن! - اخبار سیاسی22 بهمن،راهپیمایی،ایستگاه حلال زادگی

ایستگاه حلال زادگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن! - اخبار سیاسی22 بهمن،راهپیمایی،ایستگاه حلال زادگی

ایستگاه حلال زادگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن! - اخبار سیاسی22 بهمن،راهپیمایی،ایستگاه حلال زادگی

.

منبع : bartarinha.ir