آکاایران: خبرگزاری ایرنا: خانه قدیمی بوم‌گردی آویشن معروف به خانه آقا بزرگ یکی از جاذبه های گردشگری در روستای "کهن" کوهبنان استان کرمان است.

آکاایران: اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

اقامت سنتی در دل کلوخ و کاه گِل - اخبار اجتماعیخانه قدیمی،کرمان،سنتی،گزارش تصویری

.

منبع : bartarinha.ir