آکاایران: سعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد

آکاایران: سعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد

سیمرغ

امتیاز کاربران

سعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسیسعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسی
سعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسیسعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسی
سعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسیسعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسی
سعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسیسعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسی
سعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسیسعید مرتضوی درباره آزادی اش توضیحاتی داد - اخبار سیاسی
 

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران درباره آزادی خود از زندان توضیحاتی ارائه کرد

سعید مرتضوی : بر اساس قانون آزاد شدم

مرتضوی در توضیح ماده ی قانونی که به موجب آن آزاد شده است گفت: اینجا مساله ی قانون مطرح است؛ ماده ۵۸ قانون می گوید یک سوم محکومیت را که فرد بگذراند می توان به او آزادی مشروط داد که ما دو سوم حکم را هم گذرانده بودیم.

.

منبع : seemorgh.com