آکاایران: شبنم نعمت زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد

آکاایران: شبنم نعمت زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد

سیمرغ

امتیاز کاربران

شبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسیشبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسی
شبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسیشبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسی
شبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسیشبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسی
شبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسیشبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسی
شبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسیشبنم نعمت  زاده، دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد - اخبار سیاسی
 

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: شبنم نعمت زاده؛ دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بازداشت شدو به اتهامات وی دوشنبه هفته آینده رسیدگی می شود

شبنم نعمت زاده بازداشت شد

برای وی قرار وثیقه صادر شده بود، این قرار به قرار بازداشت موقت تبدیل و روانه زندان شد.

.

منبع : seemorgh.com