مدیر کل دفتر محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش قیمت پیاز و سیب زمینی در هفته آینده خبر داد.

قیمت سیب زمینی و پیاز کاهش خواهد یافت

حسین اصغری مدیر کل دفتر محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت : بارندگی روز های اخیر در استان های خوزستان و جنوب کرمان برداشت محصولاتی چون پیاز و سیب زمین و خیار را با مشکل مواجه ساخته و پیش بینی می شود طی هفته اینده و با از سر گیری برداشت و حمل قیمت ها متعادل و کاهش شود.

وی افزود : متاسفانه هر ساله در ایا م نوروز با کمبود شدید وسایل نقلیه باری و محدودیت های ترافیکی وسایل باری سنگین در جاده های پر تردد کشور مواجه هستیم که این موضوع خود تاثیر منفی بربازارعرضه محصولات سبزی و سیفی که عمدتا فساد پذر هستند بر جای می گذارد.

وی گفت : میزان تولید سیب زمینی در کشور 5 میلیون در سال هست همچنین تولید پیاز به 2/2 میلیون تن ، گوجه فرنگی 6میلیون تن و خیار 3 میلیون در سال می رسد که نسبت به سال گذشته رشد یافته است.

اصغری با اشاره با اینکه در تولید محصولات سبزی و سیفی هیچگونه مشکلی وجود نداشته خاطر نشان ساخت:با اجرای طرح استمرار تولید سیب زمینی و پیاز در استانهای عمدتا جنوبی کشور نظیر سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، فارس ، هرمزگان ، خوزستان ، جنوب کرما ن، ایلام ، کرمانشاه و گلستان نیاز کشور به این محصولات به نحو مطلوبی تامین می شود وی گفت :افزایش صادرات

محصولات سبزی و سیفی و نیز ورود کشور های متقاضی نوین از جمله مسایلی است که باید برای مدیریت ان ساز کار مناسب و ویژه ای اندیشیده شود تا تعادل بازار را در مقاطع خاص برهم نزند.

 انتهای پیام /ک.ک

قیمت سیب زمینی و پیاز هفته آینده کاهش می یابد

.