اخبار

ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا می باشد که در این ایام مسلمانان روزه می گیرند
و به عبادت می پردازند در ایام ماه مبارک رمضان خواندن قرآن و افطاری دادن ثواب
زیادی دارد و بسیاری از افراد به روزه داران افطاری می دهند اخیرا نیز سفیر انگلیس
در تهران تصویری از سفره افطاری سفارت را منتشر کرده است که تعدادی از دیپلمات ها
و فعالان بخش خصوصی در ماه رمضان مهمان این افطاری بودند در ادامه تصویری
از افطاری سفارت انگلیس در تهران را که سفیر انگلیس منتشر کرده است را در نیک صالحی مشاهده کنید.

افطاری سفارت انگلیس در تهران

اب مک ایر، سفیر انگلیس در تهران با انتشار تصویری در توییتر خبر داد که این سفارت
میزبان تعدادی از دیپلمات ها و فعالان بخش خصوصی در ماه رمضان بوده است.

تصویری از افطاری سفارت انگلیس در تهران

افطاری سفارت بریتانیا در تهران

عصر ایران

منبع : نیک صالحی

.