اخبار

بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ در سال ۶۲ متولد شده است او ۶ سال پیش به بیماری
تومور مغزی مبتلا شد و ۶ سال رنج های زیادی را تحمل کرد و در روز ۲۳ ام اردیبهشت
ماه سال ۹۸ دار فانی را وداع گفت و درگذشت مراسم تشییع این مرحوم روز گذشته
در اصفهان برگزار شد و در این مراسم علاقه مندان زیادی حضور داشتند وپسر بهنام صفوی نیز
در مراسم پدرش شرکت کرد و عکسی از او در این مراسم منتشر شد در ادامه تصویری
از پسر بهنام صفوی در مراسم تشییع پدرش را در نیک صالحی مشاهده کنید.

پسر بهنام صفوی در مراسم تشییع پدر

بهنام صفوی که مدت زیادی با بیماری دست به گریبان بود امروز ۲۳ اردیبهشت
۹۸ درگذشت. او یک پسر دارد که در ادامه عکس او را (سام صفوی) در مراسم تشییع پدر جوانش می بینید.

تصویری از پسر بهنام صفوی در مراسم تشییع پدر

سام صفوی

آخرین خبر

منبع : نیک صالحی

.