آکاایران: تنفس در شهرهای پیرامون هورالعظیم همچنان سخت است