آکاایران: تشکیل گروه سارقان خشن در قهوه خانه سلطان آباد/دستگیری همه اعضا