مرکز پلیس پیشگیری تهران بزرگ در رابطه با کلاهبرداری در مترو با استفاده از دستگاه های شارژ بلیت به شهروندان هشدار داد. کلاهبرداران کارت های بانکی از طریق دستگاه های شارژ بلیت مترو به تازگی اقدام به کلاهبرداری می کنند و حساب افراد را با شگردهای خود خالی می کنند، از این رو مرکز پلیس پیشگیری تهران بزرگ در رابطه با این موضوع هشدار داد.

 

در این شگرد، سارق در کنار دستگاه های شارژ کارت های تردد مترو که روی دیوار ایستگاه ها نصب شده است، توقف می کند و به بهانه صحبت با تلفن همراه منتظر سوژه مناسب خود می ماند و زمانی که متوجه حضور مسافری می شود که با کارکرد این دستگاه آشنایی ندارد، وارد عمل شده و به بهانه کمک به او شروع به راهنمایی می کند.

 

در ادامه از طریق صحبت کردن با مسافر اعتمادش را جلب کرده و کارت بانکی اش را از دستش می گیرد تا مراحل کار را خودش بهتر انجام دهد و با انجام مراحل شارژ کارت و درخواست دستگاه مبنی بر وارد کردن رمز کارت بانکی، سارق رمز کارت را از وی دریافت می کند و مراحل شارژ کارت مترو را به پایان می رساند، با توجه به اینکه سارق با نقشه قبلی اقدام به این کار می کند، تعدادی کارت عابر بانک سوخته یا سرقتی را که قبلا تهیه کرده، در یک لحظه و به دور از چشمان مسافر،کارت عابر بانک وی را با کارت دیگری عوض کرده و با سرعت از محل دور می شود و با داشتن رمز کارت مالباخته سریعا حسابش را خالی می کند.

 

 

armanda​ily.‎​ir
.

منبع : sarpoosh.com