فرماندار تبریز گفت: به خاطر دعوای دو کودک، دو خانواده با یکدیگر درگیر شدند که منجر به نزاع دسته جمعی و مجروح شدن چند نفر شد.

علیار راستگو امروز در گفت و گو با فارس، در خصوص جزئیات نزاع دسته جمعی خیابان عباسی تبریز اظهار داشت: در منطقه آخر عباسی درگیری بین اعضای دو خانواده که نسبت قوم و خویشی دارند، مبه خاطر شدت اختلافات منجر به نزاع دسته جمعی و کشیده شدن درگیری ها به خیابان شد.

 

وی افزود: علت اصلی این نزاع دسته جمعی بر سر دعوای کودکان دو خانواده بوده که با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده اند.

 

فرماندار تبریز خاطرنشان کرد: طی این درگیری چندین نفر از دو طرف مجروح و به یکی از بیمارستان های تبریز منتقل شده اند که در حال حاضر وضعیت یک نفر از مجروحان که کودک بوده، وخیم گزارش شده است.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com