آکاایران: تفنگم را از شوش خریدم/می خواستم بچه هایم را به مسافرت ببرم