آکاایران: همراه کردن افکار عمومی امری بسیار ظریف است