مرد جوانی که با همدستی دو دوستش در جریان انتقام گیری از رقیب عشقی اش او را با بنزین به آتش کشیده بود صبح دیروز به اتهام قتل عمد در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

متهم اصلی این پرونده به دادرسان دادگاه گفت: من فقط قصد آتش زدن موتورسیکلت مقتول را داشتم ولی نمی دانستم خود او هم دراین حادثه کشته می شود.

 

این حادثه بهار پارسال در محدوده شرق تهران به دنبال انفجار یک موتورسیکلت شروع شد. در این حادثه راکب موتورسیکلت در اثر سوختگی شدید در دم جان باخت و دخترخانمی که ترک موتور نشسته بود با فرار بموقع جان سالم به در برد. کارآگاهان جنایی توانستند عامل این آتش سوزی مهیب و دو همراهش را شناسایی ودستگیر کنند و روز گذشته مجید متهم اصلی و دو همراهش در برابر قضات دادگاه ایستادند.

 

در آغاز جلسه اولیای دم خواستار قصاص متهمان شدند و سپس مجید به قضات گفت: چند وقتی بود که متوجه شده بودم جوان مقتول با دختری که قرار بود من با او ازدواج کنم رابطه برقرار کرده و درصدد تصاحب اوست. من که از این ماجرا کینه در دل داشتم با دو دوستم که آنها هم قبلاً از دست مقتول کتک خورده بودند نقشه ترساندن او را کشیدیم. برای همین یک بطری بنزین را آماده کردیم و سپس به محدوده شرق تهران رسیدیم.

 

قرار بود جوان مقتول و دختر مورد علاقه ام در آنجا حاضر شوند. من با همدستی این دو دوستم بطری بنزین را به طرف آنها پرتاب کردیم در حالی که فقط قصد ترساندن آن جوان را داشتم و می خواستم موتورش بسوزد با آتش گرفتن موتور دختر فرار کرد اما ناگهان موتور منفجر شد و خود جوان سوخت.

 

سپس دو متهم دیگر پرونده پای میز محاکمه ایستادند ودر دفاع از خود ادعا کردند که نمی خواستند با مجید همکاری کنند ولی او ترغیبشان کرد وگفت اگر انتقام نگیرد شب براحتی نمی تواند بخوابد.

 

پس از اظهارات هر سه متهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

 

معصومه مرادپور

 

iran-newspaper​.‎​com
.

منبع : sarpoosh.com