۲ جوان مست که برای اجرای نقشه شیطانی شان اقدام به ربودن ۲ پسر دستفروش در جنوب تهران کرده بودند توسط مأموران پلیس دستگیر شدند.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران گفت: چندی قبل دو نوجوان ۱۸ ساله با مراجعه به کلانتری ۱۵۲ خانی آباد به مأموران خبر دادند که دو سرنشین یک خودرو ۲۰۶ سفید رنگ به قصد آزار و اذیت اقدام به ربودن آنها کردند.

 

بلافاصله پرونده برای ادامه رسیدگی به اداره ۱۶ پلیس آگاهی تهران فرستاده شد.این دو نوجوان به کارآگاهان گفتند: «ما دستفروش هستیم حدود ۳۰ دقیقه بامداد ۲۹ تیر گذشته زمانی که در حال جمع کردن بساط دستفروشی خود بودیم، ناگهان یک ۲۰۶ سفید رنگ در مقابل ما توقف کرد و دو سرنشین آن با تهدید چاقو هر دو نفر ما را سوار ماشین کردند. آنها ما را به اتاقکی در پشت بام یک کارگاه در منطقه نعمت آباد بردند و در آنجا با ضرب و شتم و تهدید چاقو قصد آزار و اذیت داشتند.»

 

یکی از دو نوجوان که موفق به فرار از داخل اتاقک داخل کارگاه شده بود به کارآگاهان گفت: «سرنشینان ۲۰۶ با تهدید چاقو و ضرب و شتم قصد آزار و اذیت مرا داشتند که در یک لحظه متوجه وجود چاقو در زیر فرش داخل اتاقک شدم. چاقو را برداشتم و آن را به سینه یکی از آن دو نفر فرو کردم و از داخل اتاقک فرار کرده و خودم را به داخل کوچه رساندم؛ در حال کمک خواستن از مردم بودم که این دو نفر سوار ۲۰۶ شدند و از محل فرار کردند.»

 

کارآگاهان اداره ۱۶ پلیس آگاهی با مراجعه به محل اتاقک به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته کارگاه پرداختند و سرانجام هر دو متهم دستگیر شدند.متهمین در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اقدام به آدم ربایی و تلاش برای آزار و اذیت شدند اما پس از مواجهه حضوری با ۲ شاکی پرونده و همچنین مشاهده تصاویر دوربین های مداربسته که آنها را در حال انتقال ۲ نوجوان به داخل کارگاه نشان می داد به ناچار لب به اعتراف گشودند.

 

یکی از متهمین که از ناحیه سینه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود به کارآگاهان گفت: زمانی که چاقو به سینه ام فرو رفت دچار خونریزی شدیدی شدم و همراه با همدستم جعفر سوار ماشین شدم و خودمان را به بیمارستان رساندیم تا اینکه دستگیر شدیم.سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران، با اعلام این خبر گفت: متهمان با قرار قانونی صادره از سوی بازپرس شعبه ۹ دادسرای ناحیه ۲۷ تهران بازداشت شدند و در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

 

 

iran-newspaper​.‎​com
.

منبع : sarpoosh.com