قضات دادگاه کیفری با تقاضای خانواده یک مقتول که خواهان دریافت دیه از بیت المال بودند موافقت نکردند.

به گزارش ایران، ۱۱سال قبل پیکر مثله شده یک مرد جوان در جنگل های یاسوج پیدا شد. پس از شناسایی هویت مقتول و شکایت خانواده وی با وجود تلاش های کارآگاهان جنایی برای شناسایی عامل قتل، هیچ ردی از قاتل پیدا نشد.

 

در نخستین تحقیقات کارآگاهان دریافتند مقتول دارای سوابق کیفری بوده وقبلاً به خاطر آزار و اذیت کودکان بازداشت شده است. با توجه به اینکه هیچ ردی از عامل این جنایت پیدا نشد اولیای دم با حضور در دادگاه کیفری یاسوج خواستار پرداخت دیه از بیت المال شدند.

 

اما این درخواست آنها مورد تأیید قضات قرار نگرفت. به همین خاطر اولیای دم از یاسوج به تهران آمدند و با حضور در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران با اعتراض به این حکم بار دیگر تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را کردند.

 

اما قضات دادگاه کیفری تهران نیز به ریاست قاضی اصغرعبداللهی پس از بررسی محتوای پرونده وسوابق کیفری مقتول با درخواست پرداخت دیه از بیت المال موافقت نکردند و دیوانعالی کشور نیز این رأی را تأیید کردند.

 

معصومه مرادپور

 

 

.

منبع : sarpoosh.com