.
اخبارحوادثسخنرانی باور نکردنی دختر قلعه گنجی

قلعه گنج یکی از نقاط محرومی است که از زمان حضور بنیاد علوی، در حوزه های مختلف از جمله توانمندسازی مردم، کشاورزی و ... پیشرفت و رونق خوبی صورت گرفته و شاهد مهاجرت معکوس مردم قلعه گنج هستیم. این اذعان مسئولان و فعالان این منطقه است. سخنرانی باور نکردنی دختر قلعه گنجی را ببینید و بشنوید.

برس حرارتی
تبلیغات