حسین مرمضی رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان در رابطه با آتش سوزی پیش آمده در تالاب هورالعظیم و خسارات آن، گفت: طبق اعلام محیط زیست، از یک هفته پیش بیش از ۱۸۰۰ هکتار از آن بخش تالاب هورالعظیم که در داخل خاک ایران واقع شده، دچار آتش سوزی شد. ولی به اعتقاد ما، این میزان بیش از ۳۰۰۰ هکتار است.

به گزارش آکاایران: به گزارش جنوب نیوز، وی با اشاره به میزان تلفات و خسارات وارده به اقتصاد منطقه گفت: در این آتش سوزی، حداقل ۲۰ گاومیش سوختند و تلف شدند. با توجه به اینکه آتش سوزی کنترل نشده، آمار تلفات و خسارات روز به روز در حال افزایش است.

صنعت پرورش گاومیش؛ اصلی ترین مسیر درآمدزایی مردم دشت آزادگان

مرمضی با یادآوری تاثیرات سدسازی ها و پروژه های انتقال آب به استان های دیگر که طی سال های اخیر اجرا شده، اظهار داشت: در دشت آزادگان در فقدان صنایع مختلف، کشاورزی و دامپروری عمده ترین مسیر درآمدزایی ساکنان است. صنعت پرورش گاومیش رونق خوبی داشته و دارد. اما انتقال غیرکارشناسی آب، موجب شده که صنعت دامپروری به شدت تحت الشعاع قرار گیرد.

وی ادامه داد: گاومیش ذاتا به آب بسیار زیادی نیاز دارد. در گرمای طاقت فرسای بیش از ۵۰ درجه خوزستان، مردم گاومیش ها را به سمت تالاب می فرستند چراکه علاوه بر آب، به خاطر وجود نیزارها، وضعیت آبی مناسب تری در آنجا حاکم است. البته این مساله در سابق بوده است. اکنون با توجه به کم آبی شدید و محصور شدن آب در محدوده کوچک تالاب هورالعظیم، فضای آبی در دسترس گاومیش ها بسیار کم شده است و اکنون تمام گاومیش ها به آنجا می روند. کاهش آب هورالعظیم موجب به هم ریختن اکوسیستم منطقه هم شده و بسیاری از پرندگان بومی این منطقه نیز اکنون در معرض خطر انقراض قرار دارند.

محدودیت های مرزبانی، موجب غیرقابل کنترل شدن رفت و آمد گاومیش ها به تالاب شده است

مرمضی گفت: سابقا آب هورالعظیم به قدری بود که تا پای روستاها می رسید. اما اکنون آب بسیار عقب نشینی کرده و فاصله چندین کیلومتری بین روستاها و تالاب ایجاد شده است. متاسفانه، نقاط فی مابین روستاها و تالاب، به بهانه مبارزه با قاچاق، از سوی مرزبانی به عنوان منطقه ممنوعه اعلام شده اند. این ممنوعیت برای دامداران مشکل زا شده است. آنها حق رفت و آمد و گذار از آن محدوده را ندارند در حالی که، دام هایشان می توانند بروند. به دلیل وجود نی های بلند در محدوده تالاب، وقتی گاومیش ها به پشت نیزارها می روند، در تیررس دید دامداران قرار ندارند و معمولا بین چند روز تا یک ماه در آنجا می مانند. این مساله موجب شده رفت و آمد گاومیش ها غیرقابل کنترل شود.

وی در ادامه گفت: زمانی که آتش سوزی شد، کسی از مردم کنار گاومیش ها نبود که بتواند آنها را به موقع از آب و آتش رهایی دهد. این شد که بیست راس گاومیش در آتش سوختند و تلف شدند و تعدادی دیگر نیز دچار سوختگی های شدید شدند.

مسئولان اقدامی برای پیشگیری از خسارات آتش سوزی نکردند

وی افزود: آتش سوزی گرچه ناگهانی رخ داد اما تا سه-چهار روز در عراق جریان داشت و مسئولان مربوطه در ایران، می توانستند تمهیداتی برای مقابله با آن بیندیشند و حداقل به دامداران اعلان خطر کنند تا آنها هم بروند گاومیش هایشان را از آب و آتش نجات دهند. اما اقدامی از سوی آنان صورت نگرفت و منجر به چنین فاجعه ای شد. در واقع، ضعف مدیریتی حاکم در سیستم، تاثیرات این اتفاق را مضاعف کرده است.

وضعیت بحرانی معیشتی و شغلی دامداران

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان سپس به مشکلات دامداران پرداخت و گفت: طی سال های اخیر، بسیاری از دامداران مجبور شدند دام هایشان را بفروشند. بسیاری گاومیش ها را به خاطر گوشت شان به دامداری ها فروختند در حالی که، گاومیش ها دام های گوشتی نیستند. کمبود علوفه، ممنوعیت تردد در هورالعظیم، بالا بودن ای.سی. و سموم آب به خاطر استفاده ای که برای نیشکر می شود آسیب های زیادی را برای پرورش دهندگان گاومیش داشته است. دامداران معمولا اجازه نمی دهند گاومیش ها این آب های مسموم را بیاشامند چراکه در صورت مصرف، کیفیت شیرشان پایین می آید.

تاکنون خسارتی به دامداران داده نشده است

مرمضی درباره وضعیت کنونی دامداران خسارت دیده گفت: تاکنون هیچ خسارتی به دامداران پرداخت نشده است. ما بارها گفته ایم که می بایستی ستاد بحران تشکیل شود و تمهیداتی مناسب برای دامداران خسارت دیده چیده شود.

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان با بیان اینکه قیمت هر گاومیش در حدود ۲۰ میلیون تومان می باشد، متذکر شد: این گاومیش ها عموما نسل هاست که در تملک این مردم و خانواده هایشان هستند. در واقع، آنها از پدر به پسر رسیده اند. با توجه به وضعیت درآمدی مردم، اگر آنها از بین بروند، قابل جبران نیستند. حال در نظر بگیرید ۶۰-۷۰ درصد مردم دشت آزادگان، معیشت شان در گروی این گاومیش هاست. با از بین رفتن تنها ابزار امرار معاش این مردم، مهاجرت گسترده از این منطقه صورت می گیرد.

آثار جنگ در هویزه و دشت آزادگان همچنان باقی ست

وی اظهار داشت: در طول این سال ها عمران و آبادانی ای در راستای جبران آسیب های دوران جنگ صورت نگرفته است. در هویزه و دشت آزادگان آثار جنگ هنوز باقی ست.

مرمضی در ادامه توضیح آثار دوران جنگ گفت: در زمین های اینجا، مین های خنثی نشده از دوران جنگ بسیار زیاد است. متاسفانه هر ماه بین یک یا دو تلفات انسانی و یا از جانوران داریم.

سوءمدیریت آب؛ اصلی ترین چالش خوزستان

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان در پایان، گفت: مساله سوءمدیریت آب در استان خوزستان، جدی ترین چالش این روزهای کشور است که اگر کاری برای آن صورت نگیرد، تبعات اجتماعی-سیاسی بسیار خطرناکی دارد. اکنون حیات و معاش مردم در خطر افتاده است. ریشه تمام تنش های کنونی در استان به پروژه های غیرکارشناسی انتقال آب بازمی گردد و این امر موجب شده که دشمنان ایران از شرایط موجود بخواهند سوءاستفاده نمایند.


منبع: ایلنا
.

منبع : jonoubnews.ir