نگاهی به لیست ثبت سفارش های غیر مجاز خودرو که امروز منتشر شد نشان میدهد، فردی به نام “محمد آذرمهر” در صفحات مختلف این لیست حضور دارد.

در لیست زیر فردی به نام محمد آذر مهر در فهرست تخلفات تمدید یا تغییر تاریخ حضور دارد. همچنین در ادامه نام این فرد و تعدادی دیگر از واردکنندگان در صفحات بعدی لیست وجود دارد. این شخص تقریبا در واردات تمامی خودروها دخیل بوده است./ تسنیم

آکاایران: محمد آذرمهر کیست؟ چهره اصلی لیست تخلف ثبت سفارش خودرو

اسامی مفسدان اقتصادی

.

منبع : saten.ir