سخنگوی فراکسیون امید خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی شما ۱۴ سال است که تریبون در دست دارید که با امسال می شود ۱۴ سال، اجازه دهید من دو دقیقه صحبت کنم، چطور است که سال اول و دوم دو نفر برای انتخابات ریاست کمیسیون اصل نود معرفی می شود و در سال سوم یک نفر معرفی شده است.

به گزارش ایلنا، در جریان انتخابات رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بهرام پارسایی طی تذکری گفت: تذکر بنده متکی بر ماده ۴۸ تبصره یک است. رویه مجلس در سال های گذشته این بوده که برای انتخابات رئیس کمیسیون اصل نود بیش از یک نفر معرفی شود. مگر می شود در سه سال چند تفسیر جداگانه از یک قانون داد؟ چطور است که سال اول و دوم دو نفر معرفی می شود و در سال سوم یک نفر معرفی شده است.

 

وی با اشاره به آیین نامه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در آیین نامه ذکر شده که نمایندگان به مدت یک سال رئیس کمیسوین اصل نود را انتخاب کنند که این لغت انتخاب بار معنایی دارد.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای لاریجانی شما ۱۴ سال است که تریبون در دست دارید که با امسال می شود ۱۴ سال، اجازه دهید من دو دقیقه صحبت کنم، این چه اشکالی داشت که دو نفر معرفی می شد و صحن انتخاب می کرد؟ ما حتی برای رئیس دیوان محاسبات و حقوقدانان شورای نگهبان و حتی ریاست مجلس بیش از یک نفر معرفی می کنیم. ما که نمی خواهیم رای اعتماد بگیریم ما می خواهیم رای بر انتخاب داشته باشیم.

 

 به نظر ما تفسیرهای سلیقه ای اشکال دارد و به ضرر مجلس است.

 

این عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه ۴۰ روز از موعد مقرر گذشته است، گفت: چه اشکال داشت که شما این حق انتخاب را برای نمایندگان در نظر می گرفتید من این انتخابات را مردود می دانم.

 

علی لاریجانی در پاسخ گفت: شما باید مطابق آیین نامه تذکر دهید، به گونه ای هم صحبت نکنید که فکر کنند ما نظر خاصی داشته ایم و اینکه شما می گویید در انتخابات رئیس مجلس دو نفر معرفی می شوند آن انتخابات قانونی جدا دارد.

 

وی تاکید کرد: در انتخابات رئیس کمیسیون اصل نود ماده ۱۶ بیان می کند که تصویب باید با اکثریت مطلق باشد که من در ابتدا هم گفتم برای معرفی دو یا سه نفر می توان کارهایی را انجام داد و تفسیر کرد. اما اینکه شما می گویید صریح نیست و راه حل ما این بود که یک نفر معرفی شود.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com