عضو فراکسیون امید مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث FATF را رد نکرده است و چنین موضوعی صحت ندارد بلکه بخش نظارتی مجمع نظر مشورتی و نظارتی خود را در این مورد ارائه کرده است.

قاسم میرزایی نیکو در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد FATF  گفت: این نامه از سوی آیت الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ارائه نشده است بلکه توسط آقای محسن رضایی امضا شده است.

 

عضو مجمع فراکسیون امید مجلس بیان کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام دو مجموعه وجود دارد، ابتدا خود مجمع که تمام دستورات و مصوبات در کارگروه های آن بررسی می شود و در نهایت در صحن مجمع مورد بررسی و رای گیری قرار می گیرد.

 

وی ادامه داد: بخش دوم، بخش نظارت بر مصوبات و مجموعه های دولت به صورت همزمان است همانطور که گاهی مجلس از شورای نگهبان می خواهد همزمان با تصویب قانونی در خانه ملت بر آن نظارت داشته باشد.

 

میرزایی نیکو تاکید کرد: اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث FATF را رد نکرده است و چنین موضوعی صحت ندارد بلکه بخش نظارتی مجمع نظر مشورتی و نظارتی خود را در این مورد ارائه کرده است.

 

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه بیان کرد: یک اختیاراتی به بخش نظارت داده شده تا این بخش مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند همزمان با بررسی یک قانون و موضوع در شورای نگهبان هماهنگ باشد و بخش نظارتی خود را به شورای نگهبان داده است لذا محسن رضایی هم نقش مجمع و هم نقش شورای نگهبان را دارد.

 

عضو مجمع فراکسیون امید مجلس گفت: براین اساس مجلس کار قانونی خود را انجام می دهد و در صورت تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آن را به شورای نگهبان ارسال می کند و حتی با رد آن در شورا، مجلس می تواند با اصرار بر نظر خود آن را به مجمع تشخیص ارائه کند.

 

وی تاکید کرد: مجمع تشخیص درباره FATF اعلام نظر کرده در صورتی که مجلس هنوز به این موضوع ورود نکرده و حتی در صحن مجلس مطرح نشده است.

 

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه تصریح کرد: در این میان می توان با توجه به اختیاری که مقام معظم رهبری به سران سه سه قوه داده اند، آنها می توانند مسایلی را آماده کرده و دستور رهبری را اجرا کنند.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com