آکاایران: سردار سلیمانی خطاب به ترامپ؛

شما تا به امروز چه غلطی کردید که برای ما خط و نشان می کشید؟

سردار قاسم سلیمانی گفت: رئیس جمهور آمریکا در جواب رئیس جمهور ما مطالب سخیفی در توئیت خود بیان کرد.تو ما را تهدید می کنی به این که اقدامی انجام می دهی که در دنیا سابقه ندارد.این ادبیات کاباره است.

به گزارش انتخاب، اهم سخنان سردار سلیمانی در مراسم تجلیل از شهدای عملیات رمضان ۲ را در ادامه می خوانید:

 

رئیس جمهور آمریکا در جواب رئیس جمهور ما مطالب سخیفی در توئیت خود بیان کرد.

 

شان رئیس جمهور نیست که جواب تو را بدهد. من به عنوان یک سرباز جواب تو را می دهم.

 

تو مارا تهدید می کنی به این که اقدامی انجام می دهی که در دنیا سابقه ندارد.

 

این ادبیات کاباره است.

 

این ادبیات کاباره چی با دنیا حرف میزند.

 

تو که سابقه نداری بلکه فکرت دنبال چیزهای دیگری است.

 

از فرماندهان و سیاستمدارهای خود بپرسید، از سازمان های امنیتی خود بپرسید و حرف های ندانسته را به زبان جاری نکن.

 

شما چه می توانستید بکنید که در طول این ۲۰ سال نکردید.

 

شما با دها دستگاه تانک و نفربر و صدها فروند هلیکوپرتهای پیشرفته آمدید به افغانستان و جنایتهایی را انجام دادید.

 

از هیچ جنایتی فروگذار نکردید. عروسی ها را به خاک و خون کشیدید.

 

شما بعد از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ با ۱۱۰ هزار سرباز چه غلطی کردید؟

امروز دارید پیش طالبان التماس میکنید برای گفتگو.

 

فرمانده آمریکایی آمد پیش من و از ما خواهش کرد با مجاهدین عراقی.

 

یادتان رفته برای سربازانتان پوشک بزرگسال تهیه می کردید و امروز آمدید ما را تهدید می کنید؟؟

جنایت هایی که انجام دادید در قرون وسطی سابقه نداشت.

 

شما در جنگ ۳۳ روزه چه غلطی کردید؟ غیر از این است که شروط حزب الله برای پایان جنگ را پذیرفتید؟

 

در حال تکمیل... .

 

.

منبع : sarpoosh.com