رسانه های محلی پاراگوئه گزارش دادند هواپیمای حامل وزیر کشاورزی این کشور و معاون وی در آسونسیون (پایتخت و بزرگترین شهر پاراگوئه) ناپدید شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از رسانه های محلی پاراگوئه گزارش داد هواپیمای حامل وزیر کشاورزی پاراگوئه و معاون وی در آسونسیون (پایتخت و بزرگترین شهر پاراگوئه) ناپدید شده است.

 

روزنامه ناسیون چاپ پاراگوئه به نقل از مقامات فرودگاه بین المللی سیلویو پتیروسی گزارش داد، هواپیمای سبک و دو موتوره حامل «لوئیس گنیتینگ»، وزیر کشاورزی و معاون وی که روز گذشته از شهر آیولاس به پرواز درآمده بود قرار بود طبق برنامه پس از یک ساعت و ربع به زمین بنشیند اما از آن زمان ناپدید شده است و امکان برقراری هیچ تماسی با آن نیست.

 

.

منبع : sarpoosh.com