ناصر تکمیل همایون شاید از بد روزگار در دوره ای از زندگانی اش گرفتار سیاست به هر دو معنای جدید و قدیم آن شده باشد، اما بیش و پیش از هر چیز چهره ای دانشگاهی و پژوهشگری شناخته شده و مبرز است که در هشتاد و دو سالگی همچنان با روحیه و توانی مثال زدنی پشت میزش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به پژوهش و تحقیق درباره متون تاریخی مشغول است و با روی گشاده به درخواست ما برای گفت وگو پاسخ می دهد. در مورد آشنایی ایرانیان با فلسفه جدید غرب متاسفانه کم کار شده است.

 

یکی از معدود کارها که البته اثر ارزشمندی است، کتاب «آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب» نوشته دکتر کریم مجتهدی است. در جست وجو پیرامون این موضوع به مقاله ای از دکتر تکمیل همایون برخوردم با عنوان «دکتر یحیی مهدوی و گسترش فلسفه جدید در ایران» در شماره ٩ مجله نامه فلسفه (١٣٧٩). در این مقاله به بهانه نکوداشت دکتر مهدوی استاد برجسته فلسفه در دانشگاه تهران، روایتی خواندنی از سیر آشنایی ایرانیان با فلسفه جدید غرب را می خوانیم. گفت وگوی حاضر با محوریت آن مقاله، بازاندیشی در کیفیت شناخت ما از تفکر فلسفی جدید است.

 

برخی معتقدند که فلاسفه یونان باستان از اندیشه و حکمت ایرانی متاثر بوده اند و حتی برخی به سفر افلاطون به شرق سخن می گویند. دیدگاه شما در این مورد چیست؟

از زمانی که کلمه «چرا» پیدا شد، فلسفه نیز پدید آمد. یعنی فلسفه پاسخی به چراهاست. بنابراین ممکن است که کلمه «فلسفه» را در ایران باستان پیدا نکنیم، اما طرز تفکر فلسفی در ایران باستان داشته ایم. اما در مورد اینکه تا چه میزان یونانیان از ما متاثر شده اند و بالعکس، کتاب «یونانیان و بربرها» نوشته زنده یاد امیرمهدی بدیع است که به خوبی روشن می سازد جایگاه ما و یونانیان چه بوده است. البته باید در نظر داشت که از آنچه در مورد ایران باستان هست، بخشی مکتوب و قسمتی افواهی و شفاهی است.

 

مثلا ما در مورد هخامنشیان و اشکانیان اطلاعات مکتوب زیادی نداریم، اما از دوره ساسانیان به بعد به مرحله کتاب وارد شدیم و می توانیم مدعی شویم که مثلا در دوره انوشیروان شخص پادشاه، کتاب منطق پولس پرسا (پولس ایرانی) را می خوانده است و با فلسفه آشنایی داشته است. همین طور می توانیم مدعی شویم که در دانشگاه جندی شاپور که به پزشکی اختصاص داشته رگه هایی از فلسفه نیز تدریس می شده است. در مدارس دیگر نیز چنین بوده است. اما در دوره اسلامی توجه به فلسفه یونان گسترشی بی سابقه می یابد.

 

به چه صورت؟

به نظر من اسلام خودش حکمت و دانش و بینشی را به انسان داده است، اما به هر حال فلسفه به معنای تخصصی کلمه در اسلام نیست. شما کلمه فلسفه یا اسم افلاطون و ارسطو را در قرآن و حدیث نمی یابید. اما در قرآن تعابیری چون «افلا تعقلون» یا «افلا یتفکرون» و «افلا یعلمون» هست و این تعابیر نشان دهنده آن است که قرآن به مسائل عقلی توجه دارد. فلسفه هم که سراسر با عقل سر و کار دارد. اما در معنای دقیق کلمه از زمان مامون عباسی (٢١٨-١٧٠ ه. ق.) است که شاهد جنبش بزرگی در جهان اسلام هستیم که نهضت ترجمه نام گرفته است. یعنی مسلمانان به ترجمه آثار فلسفی جهان پرداختند. این آثار گاه به طور مستقیم از یونانی و گاه به طور غیرمستقیم از ترجمه سریانی و عبری با کمک مسیحیان به عربی ترجمه شده است. بنابراین مسلمانان فلسفه یونانی را به زبان عربی ترجمه کردند.

 

چه ضرورت سیاسی و اجتماعی موجب می شود که این نهضت به راه بیفتد؟

بر اساس یک نیاز فکری این اتفاق رخ می دهد. زیرا از یک سو مردم دیگر به استدلال های ساده اکتفا نمی کردند، زیرا ارتباط با تمدن ها و فرهنگ های جدید موجب شد که دیگر نتوان با دلایلی که برای بادیه نشینان کفایت می کرد، اتکا کرد. از سوی دیگر باید نسبت به عنادها و واکنش ها علیه اسلام پاسخ داده می شد و این انتقادها را با استدلال های ساده نمی شد پاسخ داد؛ لذا مجبور بودند که به استدلال های قوی تری که فلسفه در اختیارشان می گذارد، توجه کنند. بر این اساس آثار فراوانی ترجمه شد.

 

اما باید توجه کرد که آثار مهمی نیز ترجمه نشد، برای نمونه تاریخ هردوت ترجمه نشد، زیرا مسلمانان نیازی به آن نداشتند و تاریخ خودشان در قرآن و روایت های بنی اسراییل در تواریخ دینی و شاهنامه و خداینامک های به جا مانده از دوران ساسانی کفایت می کرد. بنابراین ترجمه بر اساس ضرورت ها و نیازها صورت گرفت، برای مثال به هندسه و ریاضیات و جغرافیا احتیاج داشتند. به فلسفه بیشتر از همه نیاز داشتند.

 

کیفیت ترجمه ها به چه صورت بود؟

متفاوت بود. حتی گاهی اشتباهی ترجمه می شد. الان هم چنین است. مثلا برخی آثار فلوطین را به اشتباهی به افلاطون نسبت دادند. گاهی نیز آثاری را به ارسطو نسبت دادند که متعلق به او نبود. البته برخی از این ترجمه ها شاهکار است. برای مثال استاد فلسفه ما در پاریس معتقد بود که اگر ما بخواهیم آثار ارسطو را به طور دقیق بدانیم، باید زبان عربی بدانیم، زیرا برخی ترجمه هایی که اعراب در آن زمان از آثار ارسطو کردند، دقیق تر از ترجمه های اروپایی ها در قرون بعدی است. مثلا کتابی با عنوان رساله التفاحه (رساله سیب) از ارسطو است که در اروپا بسیار مهم بود. من در مصنفات بابا افضل کاشانی (وفات ٦٦٧ ق.) ترجمه این رساله ارسطو را یافتم که بسیار زیباست.

 

دکتر عباس زریاب خویی معتقد بود که این رساله از رساله سیبی که فرانسوی ها و انگلیسی ها ترجمه کردند، زیباتر و دقیق تر است. بنابراین ایرانیان و مسلمانان و اعراب با فلسفه یونان آشنایی پیدا کردند. البته در گوشه و کنار با اندیشه های هندی و چینی نیز آشنایی داشتند، اما وقتی از فلسفه سخن می گوییم، بیشتر به یونان نظر داریم. حتی از فیلسوفان پیشاسقراطی نیز ترجمه شد، مثلا از طالس ملطی یا هرقلیوس (هراکلیتوس) یا ذیمقراطیس (دموکریتوس) و انباذقلس (امپدکلس) ترجمه کردند.

 

بعد از اینکه مسلمانان این آثار را خواندند، شروع به تولید فکر و فلسفه کردند و به تعبیری نهضت تالیف به وجود آمد که دورانی است که ما فلاسفه ای چون کندی و فارابی و ابن سینا و... داریم و این روند تا دوران ملاصدرا در عصر صفویه تداوم دارد. یعنی اول آثار یونانی را صادقانه ترجمه کردند و خواندند و بعد به تولید فکری پرداختند. مثلا در شفای ابن سینا مدام با تعبیر قال ارسطاطالیس مواجه می شویم. یعنی در نقل قول ها صادقانه است. اما در کنار آن تاکید می کند: «و اما انا یقول»...

 

یعنی استقلال رای دارد.

بله، خودش هم نظراتی دارد. حتی گاهی از یونانیان ایراد می گیرند. این سنت فلسفه در میان ما بوده است. جامعه نیز گاهی با آن موافق و گاهی مخالف بوده است. متشرعین گاهی موافق بودند گاهی مخالف. مثلا اگر نزد خاقانی (٥٩٥-٥٢٠)، تعابیری ضد فلسفه می یابید. او می گوید: فلسفه در سخن میامیزید/ وآنگهی نام آن جدل منهید// قفل اسطوره ارسطو را/ بر در احسن الملل منهید// نقش فرسوده فلاطون را/ بر فراز مهین ملل منهید// وحل گمرهی است بر سر راه/ ای سران پای در وحل منهید. یا مثلا مولانا جلال الدین می گوید: ای دوای نخوت و ناموس ما/ ای تو افلاطون و جالینوس ما...

 

البته مولانا نیز تعابیر منفی علیه فلسفه دارد.

 

بله، بستگی دارد به حالاتی که در آن شعر را گفته است.

 

در مورد فردوسی هم گفته می شود که نگرش مثبتی به فلسفه نداشته است. البته منظورم خرد نیست، بلکه فلسفه است.

 

به آن کیفیتی نیست که بتوان روی آن انگشت گذاشت. خاقانی حتی می گوید فلسفی مرد دین مپندارید... گاهی می بینیم که فلسفه را در حوزه علمیه تدریس نمی کردند. اگر هم کسی به دنبال فلسفه می رفت، تکفیرش می کردند. مشهور است که برخی از علمای قشری، امام خمینی را به دلیل اینکه فلسفه تدریس می کرده، اذیت می کردند و درس فلسفه او را تعطیل کرده بودند. اما به هر حال فلسفه در سنت ما تداوم یافت. کتاب مرحوم دکتر ذبیح الله صفا به نام تاریخ علوم عقلی در اسلام را ببینید.

 

به نظر شما این سنت فلسفی که بعدا با عنوان «فلسفه اسلامی» مشهور شد، آیا صرفا تکرار و تقلید و ادامه فلسفه نوافلاطونی بود یا وجه استقلال نیز داشت؟

ممکن است این حرف را بزنم مخالفت هایی را برانگیزد. ما فلسفه اسلامی نداریم، بلکه دیانت اسلامی داریم. از حکمت اسلامی هم می توان یاد کرد. فلسفه حاصل اندیشه بشری است. البته بخشی از مباحث فلسفه موسوم به اسلامی نیز کلام است. کلام با فلسفه فرق می کند. متکلمان با تکیه بر متون مقدس استدلال می کنند، یعنی برای اثبات نظریه خود آیه ای از قرآن کریم را می آورند، در حالی که فلسفه به آن اتوریته کاری ندارد و آنچه به فکرش می رسد را بیان می کند.

 

مشخصا منظورم فارابی و ابن سیناست. به نظر شما آیا آثار اینها را می توان فلسفه خواند یا خیر؟

به عقیده من فلسفه مطلق نبودند و گاهی اوقات برای اثبات نظرشان یا برای تلطیف نظرشان از متون مقدس نیز استفاده می کردند. البته این کار اشکالی ندارد، وقتی اندیشه ای از نظر فلسفی درست است که با آیه ای از قرآن مطابق است، بیانش خوب است. اما فراموش نکنیم که بنای فلسفه استدلال است.

 

سیر فلسفه در جهان اسلام به چه صورت است؟

از همان آغاز دو مسیر آغاز می شود، یک مسیر اشراق و یک مسیر مشاء. این در میان فیلسوفان و اندیشمندان فلسفی ما وجود داشته است. یعنی فیلسوفان یا مشایی و پیرو ارسطو بودند یا اشراقی و پیرو افلاطون بودند. گاهی نیز ملاصدرا پیوندی میان این دو برقرار کردند، یعنی حکمت متعالیه او به لحاظی مشایی و به لحاظی اشراقی است.

 

آشنایی ایرانیان با فلسفه جدید غرب به چه صورت بوده است؟

من در کتاب ها و متونی که در عصر قاجار دیده ام، کتاب یا متنی ندیده ام که نشان بدهد از فلسفه جدید اروپایی اطلاع کامل و حتی ناقص داشته باشد. ممکن است اسمی به گوش شان خورده باشد. مثلا ابن خلدون در قرن هشتم می گوید هم اکنون در آن سوی بحر ابیض متوسط (یعنی دریای مدیترانه) خبرهایی هست. اما بیش از آن اطلاع ندارد، نه انگلیسی می داند نه فرانسه و... البته مسلمانان اندلسی مثل ابن رشد و ابن باجه و ابن طفیل اطلاعاتی داشتند. اما آن هم خیلی گسترده نیست. کسانی مثل سنت آنسلم و سنت توماس آکویناس، بیشتر با فیلسوفان اندلسی مسلمان، گره خورده بودند. قضیه از زمان قاجاریه شروع می شود.

 

در دوران صفویه که جهانگردانی مثل شاردن و برادران شرلی و... می آیند، اشاره ای نیست؟

خیر، ممکن است حرف هایی زده باشند اما نه برادران شرلی فلسفه می دانستند، نه آنتون جنکینسون بریتانیایی فلسفه می دانست. آنها تاجران یا فرستادگان سیاسی بودند که با اهداف سیاسی و اقتصادی آمده بودند. اما فیلسوف نبودند. ریاضیدان و نقاش در دوران پایانی قاجاریه به ایران آمدند و ایرانیان اندکی با ریاضی و نقاشی غرب جدید آشنا شدند. اما با فلسفه آشنایی نداشتند. اگر هم باشد، بسیار سطحی است و نمی توان به آن اشاره کرد.

 

جالب است که در همان زمان که اینجا در مکتب اصفهان، حکمایی چون میرداماد و میرفندرسکی و ملاصدرا می اندیشند، در آن سوی دنیا، دکارت و بیکن در حال بنای فلسفه جدید هستند.

 

من گمان نمی کنم رابطه ای میان آنها با حکمای ما باشد. یعنی مثلا سراغ ندارم که میرداماد و میرفندرسکی و شیخ بهایی مثلا گفته باشند که «قال بیکن» یا« قال دکارت»... اصلا اسم دکارت با تلفظ «دیاکرت» در دوره قاجار با گوبینو وارد می شود.

 

یعنی در دوره فتحعلیشاه قاجار است که نخستین آشنایی ها صورت می گیرد.

در دوره فتحعلیشاه نیز آشنایی ها بسیار سطحی است. من حتی معتقدم که آشنایی ما با تمدن و فرهنگ اروپایی عمقی ندارد، بلکه ظاهر است و تقلید و اقتباس. البته آدم هایی مثل داریوش شایگان و سید حسین نصر هم هستند که بطور جدی با فلسفه غربی آشنا هستند، اما عمده فیلسوفان ما به آن صورت آشنایی ندارند.

 

به هر حال در دوره قاجار آشنایی هایی هست. چرا؟

بله، در دوره ناصرالدین آثاری توسط ایرانیان نوشته می شود که با مکتوبات قبل از این دوره تفاوت دارد. مثلا نوشته های میرزا ملکم خان را در این دوره داریم. اینها اندیشه هایی جدید را مطرح می کردند. میرزا ملکم خان این اندیشه ها را از متفکران فرانسوی مثل سن سیمون گرفته است و به آن ارجاع هم نداده است و به اسم خودش منتشر می کرد. او می گفت دانشمندان اروپایی چنین می گفتند، اما منبع خودش را مشخص نمی کند تا مردم بشناسند. اولین فیلسوف غربی که مورد توجه قرار می گیرد، دکارت است. دکارت کتابی دارد با عنوان Discours de la method که با عنوان «گفتار در روش» ترجمه شده است. فردی به نام موسی همدانی یا ملالاله زار که یهودی بود و فرانسوی می دانست را پیدا کردند و از او خواستند این کتاب را ترجمه کند.

 

ملا لاله زار عمق فلسفی نداشت. همین الان کسی که با فلسفه آشنایی نداشته باشد و زبان فرانسه را به خوبی بداند، اگر بخواهد مثلا کتاب گورویچ را ترجمه کند، نمی تواند. زیرا برای ترجمه فلسفه باید خود فلسفه نیز بداند. این ترجمه ملا لاله زار به عنوان «حکمت ناصریه» منتشر شد که نه با دکارت همسویی داشت و نه با حکمت ایرانی که متنی قاراشمیش بود.

 

سفارش ترجمه این کتاب از سوی گوبینو مستشرق فرانسوی صورت گرفته است. گوبینو در این گزارش می گوید از من راجع به هگل و اسپینوزا می پرسند، در حالی که من فکر می کنم بهتر است اینها دکارت و کانت بخوانند. این نشان می دهد که لااقل ایرانیان در میانه قرن نوزدهم اسم این فیلسوفان را شنیده اند.

 

ممکن است فقط اسم را شنیده باشند. الان هم شما می بینید که از وبر و پارسونز و... حرف می زنند. به هر حال بعد از آشنایی های اولیه با دکارت و سن سیمون و... مدرسه علوم سیاسی درست می شود و ایرانیان اندکی با اسم ها آشنایی پیدا می کنند و مفاهیمی مثل «لیبرال» و «کامونیسم» و... در زبان ها می افتد، اما عمقی ندارد. در سرتاسر دوران مشروطیت اگر بگردید، تا زمان انتشار سیر حکمت در اروپا در دهه ١٣١٠ خورشیدی کتاب فلسفی خوب نداریم.

 

اما به هر حال کسانی مثل آخوندزاده آشنایی هایی داشتند.

آخوندزاده هم نمی فهمیده است. او هم یک آدم اسیر تزار روس بوده و روسی می دانسته است و فکر می کرد اگر ضد اسلامی بشود، مترقی است و چیزهایی گفته است. اما عمقی ندارد.

 

او مثلا از «حکیم جان استیوارت میل» یاد می کند.

 

او جان استوارت میل نمی شناخته است. خود روس ها در آن زمان جان استوارت میل را نمی شناختند. الان هم نمی شناسند. از من در مسکو راجع به مارکسیسم پرسیدند، بسیاری نمی دانستند. مطالبی کلی شنیده اند.

 

امثال میرزا آقاخان کرمانی و مستشارالدوله و طالبوف چطور بودند؟

این چهره ها بیشتر مطالب سیاسی می نوشتند. البته مقداری شاید با ژان ژاک روسو و برخی آزادیخواهان آن موقع آشنایی داشتند.

 

اما در همان دوره شاهدیم که شخصیتی مثل سید جمال الدین رساله «نیچریه» را می نویسد و از سوی دیگر بر اهمیت فلسفه تاکید می کند.

 

درست است. این را فهمیده اند، اما مایه ای دست شان نبود. مثلا حداکثر کتاب طبایع الاستبداد کواکبی را به زبان عربی خوانده بودند. مشکل زبان خیلی جدی بوده است. دانشجویانی که ما به خارج فرستادیم، بیشتر به علوم فنی پرداختند و چندان زباندان نبودند.

 

در همان دوره افضل الملک کرمانی هم ترجمه ای از گفتار در روش دکارت دارد. در ضمن شاهزاده بدیع الملک میرزا مکاتباتی با حکیم ایرانی ملاعلی زنوزی دارد که در کتاب بدایع الحکم منتشر شده است و آنجا اشاراتی به فلسفه غربی و ارتباطش با فلسفه اسلامی شده است. اما همین آثار هم نشان می دهد که ارتباطی میان این دو سنت فلسفی ایجاد نمی شود.

 

علما و فلاسفه سنتی ما تا همین زمان مرحوم علامه طباطبایی هم چندان به فلسفه اهمیت نمی دادند. ترجمه های اندکی هم صورت گرفته بود. مثلا کاظم عمادی آثار محدودی را ترجمه کرده بود. در هر صورت نقطه عطف به نظر من کتاب سیر حکمت در اروپا نوشته محمد علی فروغی است. البته من با برخی از استادان فلسفه راجع به نحوه نگارش این کتاب مشورت کرده ام. آنها معتقد بودند که مرحوم فروغی آثار خارجی ها را خوانده و آنچه دریافته را به زبان شیرین خودش نوشته است. به همین خاطر نمی توان مطمئن بود که آنچه می گوید، دقیقا حرف خود فیلسوفان غربی است. مثلا شاید دکارتی که فروغی ترجمه می کند، با دکارت فرانسوی چندان منطبق نباشد. در مورد نحوه آشنایی ما با اسپینوزا و لایب نیتس و کانت و هگل نیز چنین است.

 

البته فروغی از افلاطون هم ترجمه کرده است.

بله، زیرا افلاطون اهمیت فرهنگی برای ایرانیان دارد. اما کانت و دکارت چنین نیستند. مثلا مرحوم دکتر شفق کتاب نقد عقل محض کانت را به ما در دو، سه صفحه جزوه درس می داد. ما می گفتیم استاد شما که آلمانی و انگلیسی و فرانسه می دانید، این کتاب را ترجمه کنید. او گفت از دکتر هوشیار بخواهید آن را ترجمه کند. سراغ دکتر هوشیار رفتیم و از ایشان خواستیم آثار کانت را ترجمه کند. او هم گفت تا شفق زنده است، من چنین نمی کنم! به هر حال نه این ترجمه کرد و نه آن! به خاطر دارم وقتی به فرانسه رفتم، ترجمه عربی کتاب کانت را خریدم و سه روز طول کشید تا یک صفحه آن را خواندم. متوجه شدم که مطالعه این کتاب به سادگی نیست. بعد که اندکی در زبان فرانسوی پیشرفت کردم، ترجمه فرانسوی کتاب کانت را خریدم. البته ترجمه فرانسوی از عربی بهتر است، اما باز مشکل است و آن را رها کردم! و گفتم آن را بعدا می خوانم.

 

بعدا در سال هایی که در زندان بودم، در نمایشگاه کتابی که در زندان برگزار شد، «سنجش خرد ناب» کانت را خریدم که ترجمه آقای ادیب سلطانی از کتاب کانت بود. حالا در سلول غم و غصه های زندان و حکمی که داشتم، به کنار، دشواری کتاب هم بر آن افزوده شده است! دیدم از ترجمه های فرانسه و عربی دشوارتر است! یعنی تا الان که در خدمت شما هستم، کتاب های «نقد عقل محض» و «نقد عقل عملی» را نخوانده ام! نمی دانم استاد داوری عزیز، همکلاس و دوست بنده هر دو را خوانده است یا خیر!

 

یعنی منظور شما این است که ما در فهم فلسفه جدید غربی مشکل اساسی داریم. به نظر شما این مانع زبان است؟

بله، یک مقدار هم به مسائل فرهنگی باز می گردد. ببینید ما شعر حافظ را می خوانیم، می فهمیم و لذت می بریم. ما از شعر حافظ چیزهایی می فهمیم که یک فرانسوی با خواندن ترجمه آن درک نمی کند و آن حس را ندارد. این امر به دلیل اختلاف جهان ذوقی ما با جهان ذوقی آنهاست. جهان فلسفی ما هم با جهان فلسفی آنها متفاوت است. خیلی چیزها هست که به فکر ما نمی آید. می گویند وقتی هگل کتابش را نوشت، هم خودش می فهمید چه نوشته است و هم خدا؛ دفعه دوم که آنها را خواند، خودش نفهمید چه نوشته است و گفت که خدا می داند چه نوشته ام و دفعه سوم... یعنی گیرایی و فهم مسائل فلسفی دشوار است. من این دشواری را زمانی متوجه شدم که زمان دکتر محقق، چند کتاب از زبان ژاپنی درباره مسائل الهیاتی ترجمه و منتشر شد. وقتی آنها را خواندم، دریافتم که استدلال یک ژاپنی راجع به خدا و قرآن و عدل و... به کلی با آنچه ما می فهمیم، متفاوت است.

 

 

شما به دشواری ترجمه مسائل فلسفی اشاره می کنید. شاید ضرورتی نباشد که ما مثلا فلسفه ژاپنی بدانیم. اما متفکران ما معتقدند که تمدن جدید غرب مبتنی بر فلسفه جدید است و ما ناگزیریم که این فلسفه ها را بخوانیم.

 

من هم نمی گویم که نخوانیم. اما حرفم این است که فهم متن فلسفی آسان نیست. بنابراین باید زحمت کشید و کوشش کرد و خیلی دقت کرد. همچنین نباید به ترجمه های فارسی قناعت کرد. یک وقت ما جمهوری افلاطون را با ترجمه های مرحوم لطفی و مرحوم روحانی می خوانیم و بالاخره یک چیزهایی می فهمیم. اما اگر به این بسنده کنیم، کفایت نمی کند. من برای اینکه فرانسه یاد بگیرم، «بینوایان» ویکتور هوگو را هم با ترجمه مستعان خواندم و هم با ویراست های متفاوت فرانسوی. یعنی یک بار با فرانسه آسان شده و یک بار هم متن خود ویکتور هوگو را. متوجه شدم که برخی جاها را مرحوم مستعان زیرسبیلی رد کرده است. وقتی کتاب های تاریخی را مطابقت می دهم، می بینم خیلی جاها مترجمان یک یا چند پاراگراف را رد کرده اند. این دشواری در زمینه فلسفه دشوارتر است. اما ما ناگزیریم که فلسفه جدید غرب را بشناسیم.

 

در قبل از انقلاب به برخی آثار مثل کار فروغی و ترجمه های لطفی و روحانی و عمادی اشاره کردید. اما بعد از انقلاب به خصوص از دهه هفتاد به این سو، شاهدیم که ترجمه های فلسفی رونق می گیرد. به نظر شما چرا چنین است؟

برای اینکه انسان ایرانی با سوال های بیشتری روبه رو می شود و می خواهد بداند. یک وقت هست که لزومی ندارد. مثلا برای قوم و خویشان ما در قزوین که کارشان باغداری و در بازار است، اهمیتی ندارد که لایب نیتس کیست و چه می گوید. برای آنها مسائل تاریخی و شرعی و کاربردی محدود کفایت می کند. برای شان سوالی مطرح نمی شود. اما یک وقت هست که فرد هر چه می خواند، می بیند باز کم است و باز می خواهد بداند. تا بدان جا رسید دانش من/ که بدانم همی که نادانم.

 

یعنی تجربه دو انقلاب و به خصوص انقلاب ٥٧ خیلی تاثیرگذار است.

بله، از نظر اجتماعی و سیاسی بسیار مهم بود. از نظر فلسفی هنوز این طور نیست. مثلا من نقدی به کتاب مرحوم مهندس بیانی با عنوان عشق عرفانی نوشتم و ایرج افشار نیز آن را در مجله ای چاپ کرد. دکتر غلامحسین صدیقی استاد عزیز ما این مقاله را خوانده بود و گفت: هنوز شما در آسمان ها هستید. ببینید آقا در زمین چه خبر است. چندی بعد در مجلسی در خانقاه دکتر مهدوی را دیدم و گفت: خوشم آمد، هنوز شما به فلسفه علاقه مندید، مقاله شما را خواندم. این واکنش دو استاد بزرگوار است که هر دو دانشمند و بی نظیر بودند. اما یکی (مرحوم مهدوی) هنوز پا در فلسفه دارد و دیگری پا در اجتماع و اجتماعیات دارد.

 

نکته مهم این است که در غرب فیلسوف به اجتماعیات هم توجه دارد. یعنی در هر دو پا دارد.

 

اینجا هم چنین است. اما باید دید توجهات و تاکید به کدام است: عشق عرفانی یا نجات جامعه از استبداد.

 

آیا برای نجات جامعه از استبداد به فلسفه احتیاج نیست؟

چرا احتیاج است.

 

مارکس فیلسوف است و کانت در مورد روشنگری حرف می زند. نیچه نقد اجتماعیات می کند. یعنی به مسائل اجتماعی هم توجه دارد.

 

من هم می گویم که از هم بریده نیستند. ممکن است شما هم از خربزه خوشتان بیاید و هم از هندوانه. اما گاهی ممکن است هندوانه را بیشتر بپسندید!

 

قبول دارید که بحث سلیقه نیست و موضوع ضرورت است؟

کاملا درست است. مهدوی هم نمی گفت که به اجتماعیات توجه نکنید یا صدیقی مخالف فلسفه نبود. اما آن رویکردشان محدود می شد. مثلا مورخان را در نظر بگیرید. بعضی به تاریخ رویکرد اجتماعی دارند و گروهی رویکرد فرهنگی و برخی رویکرد سیاسی.

 

به هر حال در شرایط کنونی ترجمه های آثار فلسفی رونق یافته است. وضعیت فلسفه در امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا به همان مرحله رسیده ایم که بعد از نهضت ترجمه، با ابن سینا و فارابی تولید شروع شد؟

البته در سال های اخیر بنده از فلسفه دور شده ام. اما در نهضت ترجمه ای که داشتیم، امهات ترجمه می شد. وقتی امهات ترجمه شد، ما هم توانستیم فیلسوفانی چون ابن سینا و سهروردی پرورش دهیم. الان به امهات توجه نمی شود. البته کتاب های فلسفی زیادی ترجمه می شود، اما اینها مثل گل هایی است که از باغ آنجا رسیده است. مثلا من معتقدم که کتاب «دوره فلسفه پوزیتیویزم» اوگوست کنت باید ترجمه شود تا دریابیم که کنت چی گفته است. در حالی که ما ممکن است ده- پانزده کتاب فلسفی ترجمه کرده ایم که به اوگوست کنت و این کتاب اشاره کرده اند. بنابراین ما باید آثار اصلی را ترجمه کنیم. علت ترجمه نشدن آنها نیز این است که مترجمین قوی نداریم. ضمن آنکه برخی از این کتاب ها کار یک مترجم نیست. همچنین باید حمایت مالی باشد.

 

آثار کلاسیک را هر کسی نمی خرد و نمی خواند. باید دولت از آنها حمایت کند. این متون اصلی را دولت باید در اختیار جامعه بگذارد تا خوانده شود. اگر این کتاب ها ترجمه و منتشر شود، دیگر آثار مثل گل هایی است که از این شاخسار کنده می شود و به ما داده می شود. ایران امروز هم از نظر فکری و هم از حیث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نیاز به نوآوری های بسیاری دارد و این آثار باید ترجمه شوند. ببینید در نهضت ترجمه به قدری خوب عمل شد که مردم هویت خودشان را با آنها تعریف می کردند. مثلا الان شما بسیاری را می بینید که نام خانوادگی شان ارسطوزاده یا ارسطویی یا... است، درحالی که الان شما یکی را نمی بینید که نام خانوادگی اش کانت باشد. یعنی این آثار جدید از جامعه جدا ماندند، در حالی که قدما این آثار را از خود ما کردند. الان هم اگر امهات ترجمه شوند، ما چنان با آنها اخت می شدیم که آنها را جزو فرهنگ خودمان تلقی می کردیم.

 

جاده کوبیده نشده

محمدعلی فروغی

نگارش این مجلد سوم از سیر حکمت بسی دشوارتر از مجلدات پیشین بود، زیرا افکار حکمای اخیر اروپا را که روش فکری ایشان با دانشمندان سابق ما بسیار متفاوت است، باید چنان بنگاریم که از دانش پژوهان با آنان که به روش اروپایی آشنا نیستند نیز مقصود را به درستی دریابند. گذشته از شیوه بیان که مقید بودیم کاملا ایرانی باشد در بعضی موارد مجبور بودیم اصطلاحاتی که در زبان بیان ما سابقه نداشته است از نو بسازیم یا بعضی اصطلاحات پیشین را در مواردی که قدما به کار نبرده بودند به اندک مناسبت در معنی منظور به کار ببریم و امیدواریم در این کار دشوار پر از راه راست دور نشده باشیم و اگر قصوری رفته است ما را معذور دارند که در این راه پیش از ما کسی قدم نگذاشته و جاده کوبیده نشده بود

 

مکتب بزرگ فلسفی ایران

سیدحسین نصر

فاقد اغراق باید اذعان داشت که مکتب بزرگ فلسفی در ایران که از کندی و فارابی آغاز شده و به دست شیخ الرییس به اولین مرحله کمال خود رسیده و سپس با شیخ اشراق قدم به عالم ذوق و شهود نهاده و با صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا به تلفیق بین شرع و استدلال و عرفان برآمده به دست استادان بزرگ حکمت در دوره اخیر مانند ملاعلی نوری و حاجی ملاهادی سبزواری تا عصر حاضر استمرار داشته است، یکی از درخشان ترین خدمات ایران به تمدن اسلامی و فرهنگ و حکمت جهانی است. در فلسفه سهم ایران در دامن فرهنگ عــظیم اسـلامی فرید و یکتاس و از این جهت در خور تحقیق دقیق است و از مهم ترین فصول تاریخ فرهنگی ایران به شمار می آید.

 

محسن آزموده

 

etemadne​wspaper.‎​ir
.

منبع : sarpoosh.com