به گزارش رسانه های مصری دادگاه این کشور حکم اعدام ۷۵ نفر از اعضا و رهبران اخوان المسلمین مصر را صادر کرد. ۱۵ نفر از این تعداد غیابی محاکمه شدند.

دادگاه قاهره امروز حکم اعدام ۷۵ نفر از رهبران و اعضای اخوان المسلمین مصر را برای تایید به مفتی این کشور ارسال کرد.

 

رسانه های مصر خبر دادند ۱۵ نفر ازاین ۷۵ نفر غیابی محاکمه شده اند.

 

در لیست محکومان اخوان المسلمین چهره های شاخصی همچون «عصام العریان» و «صفوت حجازی» از رهبران برجسته اخوان المسلمین به چشم می خورد.

 

به گزارش رسانه های مصری، قرار است حکم قطعی این افراد ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) اعلام شد.

 

در قانون اساسی مصر، نظر مفتی صرفا نظری مشورتی بوده و به ندرت مخالفت وی با اعدام در صدور احکام قضات مصری لحاظ می شود. 

 

 

etemaa​donline.‎​ir
.

منبع : sarpoosh.com