آکاایران: مجازات آزار جنسی کودکان تصویب شد

آکاایران: مجازات آزار جنسی کودکان تصویب شد

نمایندگان ملت مجازات آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان تعیین شد.

 

ماده۱۰ این لایحه می گوید؛ هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می شود:

 

۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛

۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛

 

۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات های درجه هفت؛

۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات های درجه هشت؛

 

۵- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛

 

۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛

 

۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

 

۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات های درجه شش؛

 

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات های درجه شش.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com