محمود صادقی عضو فراکسیون امید در واکنش به جمله ی یک مخاطب به وی اینگونه در توییتر پاسخ داد.

محمود صادقی

 

 

 

 

.

منبع : sarpoosh.com