آکاایران: نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات مجرمانی که مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان شوند را تعیین کردند.

آکاایران: تعیین مجازات مجرمان آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان

آکا ایران: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 10 این لایحه با 159 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 10 هرکس نسبت به کودک یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

1- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛
2- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛
3-  آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازاتهای درجه هفت؛
4- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت؛
5- بهره‌کشی جنسی از کودک و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛
6- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به کودک یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛
7- استفاده از کودک و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
8- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از کودکان و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
9- برقراری ارتباط با کودک و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.
 
.

منبع : migna.ir