یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: ترمیم کابینه نباید در یک چرخه مدیریتی ثابت انجام شود، باید نیروهای نوین و متخصص در چرخه مدیریت کشور وارد شوند.

عبدالرضا هاشم زایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت ترمیم کابینه از سوی رییس جمهور، بیان کرد: یکی از مسائلی که در کشور ما در این ۴۰ سال جا نیفتاده است احترام گذاشتن به افکار عمومی است و برای مسئولین افکار عمومی مهم نیست در حالیکه در دنیا مسئولین برای افکار عمومی اهمیت قائل هستند. ترمیم کابینه جزو خواسته های مردم و نمایندگان مردم است. ترمیم کابینه اقتصادی نیز در اولویت خواسته ها قرار دارد. باید به افکار عمومی مردم احترام گذاشت.

 

وی در ادامه با بیان اینکه «آقای رییس جمور در دو ماه پیش که وضعیت ارز به هم ریخت و مشکلات عدیده ای در حوزه اقتصاد بروز کرد باید نیروهای جدیدی را به کابینه وارد می کرد» تصریح کرد: ترمیم کابینه نیز نباید در یک چرخه انجام شود به عنوان مثال یک مدیر از بیمه به بانک مرکزی می رود و از بانک مرکزی به وزارتخانه می رود، اینگونه نباید کابینه تعویض شود.

 

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: بنده اینگونه ترمیم کابینه را که استارت آن خورده است، قبول ندارم. باید از نیروهای نوین جوان و کارشناس در چرخه مدیریت کشور استفاده شود.

 

وی افزود: مجلس پیام های زیادی را به آقای رییس جمهور داده است اما به دلیل عدم ارتباط ایشان با مجلس این پیام ها را دریافت نمی کند.

 

به گفته وی، ترمیم کابینه از سوی رییس جمهور پیام مثبتی را به جامعه القا می کند و تاثیر بیشتری را نسبت به استیضاح وزرا از سوی مجلس و مطرح شدن مسائل در سطح جامعه دارد.

 

هاشم زایی تصریح کرد: ترمیم کابینه باید از سوی رییس جمهور و خارج از چرخه مدیریتی که در این چند سال تجربه کردیم انجام شود. باید به نیروهای جوان و کارشناس اعتماد کرد.

 

وی اظهار کرد: مردم از پارلمان انتظار دارند که اگر دولت به خواسته آنها در ترمیم کابینه عمل نکرد و تعلل کرد مجلس وارد شود منتها برخی از پست ها وجود دارد که طبق قانون، مجلس نمی تواند به آنها ورود پیدا کند و مجلس صرفا می تواند تذکر دهد.

 

این عضو کمیسیون شوراها در پایان گفت: از نظر من اگر آقای رییس جمهور ظرف یک هفته نسبت به ترمیم کابینه ورود پیدا نکند مجلس باید حداقل سه یا چهار وزیر را احضار کند.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com