آکاایران: مشاور وزیر کشور:

به درخواست تجمع از سوی «محمود احمدی نژاد» پاسخ داده شده است

مشاور وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش وزارت کشور نسبت به درخواست تجمع از سوی محمود احمدی نژاد گفت: وزیر کشور در مصاحبه دو روز قبل خود با روزنامه سازندگی به درخواست آقای احمدی نژاد به طور تفصیلی و صریح پاسخ داده است.

به گزارش ایسنا، روح الله جمعه ای افزود: وزیر کشور در این گفت وگو تصریح داشت که طبق تصریحات قانونی فرد نمی تواند یک گروه یا حزب باشد، درخواست باید از طرف حزب یا گروهی باشند که مسئولیت بپذیرد، هر کس که نمی تواند از جای خود بلند شود و برای اعتراض عمل کند. ایشان تقاضا کند، اهدافش را بگوید و اگر طبق شرایط و ضوابطی باشد که قانون مشخص کرده حتماً مجوز به آنها داده خواهد شد.

 

مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه اگر بنا باشد هر فردی به اقتضای هدف و منفعت خود تقاضای تجمع کند گفت: در این صورت ممکن است عده ای هم درخواست تجمع برای ریشه یابی مشکلات و معضلات فعلی و یا برخی تخلفات و مفاسد که منجر به صدور حکم قانونی از مراجع قضایی علیه برخی دولتمردان سابق شده است کنند در هر حال قانون مبنای اقدامات وزارت کشور است.

 

جمعه ای با تاکید بر اینکه بعید است فردی که هشت سال رئیس جمهور بوده از قانون بی اطلاع باشد گفت: اگر کسی به مدت زیادی مجری قانون بوده و درخواست خلاف قانون کرد، باید درخواستش را به حساب تلاش برای دیده شدن گذاشت.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com