به گزارش سرپوش، محمدباقر نوبخت در توئیت های ارسالی خود اعلام کرد ک دیگر سخنگوی دولت نخواهد بود.

 

او در ریاست سازمان برنامه و بودجه باقی خواهد ماند.

 

سخنگوی دولت

 

 

.

منبع : sarpoosh.com