عضو شورای شهر با بیان اینکه سند تحویل و تحول باعث شد، دیگر کسی نتواند ادعای دروغین کند، گفت: مدیریت شهری گذشته، با اقداماتی همچون کمک به احزاب، مداحان، مسجدها در امور کشور دخالت می کرد.

محمود میرلوحی (رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر) در پاسخ به این سوال ایلنا که در آستانه یکسالگی شورای شهر تهران؛ انتقادات جدی به عملکرد شورا می شود، عملکرد یکساله شورای شهر را چگونه می توان ارزیابی کرد، گفت: شورای شهر از آغاز با برنامه و طرح آمد. شورای پنجم برنامه تغییر داشت و این تغییر را در همه سطوح ازجمله ساختار، سیاست ها و رویکردهای شهرداری اعمال کند.

 

کسانی که عامل نابسامانی بودند خود مدعی شده اند

عضو شورای شهر با بیان اینکه بالاخره توانستیم در یک مدت محدود چندماهه عمق مسائل شهرداری و مدیریت شهری را شناسایی کنیم، افزود: این بررسی به صورت گزارش مستند تهیه شد و این نشان دهنده دقت و تجربه شورای پنجم بود. کاری که دولت روحانی آن را نکرد و شاهد بودیم چقدر بدهکار شد و کسانی که خود عامل نابسامانی بودند در انتخابات گذشته ریاست جمهوری تبدیل به مدعی شده اند. اما ما با تهیه گزارش و سند تغییر و تحول کاری کردیم که دیگر کسی نتواند ادعای کاذب کند و دیگر نمی توانند بگویند شهرداری را با ۵۲ هزار میلیارد بدهی تحویل دادند.

 

میرلوحی با اشاره به اینکه برخی در مورد تعطیل شدن پروژه ها در شهرداری تهران صحبت می کنند، گفت: مردم یادشان رفته که این پروژه ها پیش از آمدن شورای پنجم تعطیل شده بود. دلیل تعطیل شدن پروژه ها هم مشخص است از همان موقع منابعی نداشتند. اینکه خط ۷ را فرمالیته فاقد سیگنالینگ افتتاح کردند برایشان بهتر بود تا اینکه اعلام کنند توانایی تکمیل سیگنالینگ را ندارند کاری که ما انجام دادیم. ما ۹۰۰ میلیارد خرج کرده و توانستیم هفت کیلومتر از خط ۷ را افتتاح کنیم.

 

کمک به احزاب، مداحان و مسجدها از جیب شهر

عضو شورای پنجم با بیان اینکه شورای پنجم توانست واقعیت های شهر را مکتوب و مستند کرده و به اطلاع افکار عمومی برساند، افزود: اولین اقدام ما این بود که از فعالیت هایی که به ما مربوط نیست فاصله بگیریم. برای مثال مدیریت شهری گذشته با اقداماتی همچون کمک به احزاب، مداحان، مسجدها در امور کشور دخالت می کرد، اما ما در شورای پنجم مدیریت شهری نوین خانه تکانی کرده و فعالیت های اصلی خود را مشخص کردیم.

 

به اندازه دو سال بودجه شهرداری تهران، پروژه ناتمام داریم

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر با تاکید براینکه در حال حاضر شهرداری تهران ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام دارد، گفت: ما به اندازه دو سال بودجه شهرداری تهران، پروژه ناتمام داریم. اگر برای پروژه های ناتمام؛ برنامه نداشته باشیم تا پایان دوره شورای پنجم به اتمام نخواهند رسید. بسیاری از این پروژه ها که نیمه کاره رها شده اند، اولویت نداشته و حتی دلیل محکمی برای شروع آنها موجود نیست.

 

پرداخت های سال آخر دوران قالیباف همگی خاص بود

وی در ادامه به نحوه تخصیص بودجه در مدیریت شهری گذشته انتقاد کرده و تصریح کرد: پرداخت های سال آخر دوران قالیباف همه پرداخت های خاص بوده است. در حالی که از سال ۹۳ به بعد پیمانکاران تقریبا ۱۰ هزار میلیارد تومان از شهرداری طلبکار بوده اند، باز هم بودجه شهرداری را خرج موارد متفرقه می کردند.

 

در سال ۹۶ کل بودجه شهرداری را  ۹ ماهه خرج کردند

میرلوحی در پاسخ به این سوال که کمیته تخصیص بودجه به صورت مستقیم مقصر بوده است، گفت: بله، این اقدامات در همان پنج ماه اول ۹۶ رخ داده است و در همان پنج ماه اول کل بودجه را تخصیص دادند. به جای آنکه بودجه فقط همان پنج ماه را خرج کنند بودجه کل سال را خرج کردند و همه تخصیص را در همان پنج ماه دادند. در همین راستا ما همه چیز را در شورای پنجم اولویت بندی کردیم و هر کمیسیون سه اولویت اساسی دارد، بودجه را به شیوه گذشته خرج نمی کنیم.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com