محمد جواد ظریف در توئیتی تحریم آمریکا علیه ترکیه را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت:

 

تحریم های غیر قانونی ایالات متحده علیه دو وزیر ترکیه که دولت همپیمان آمریکاست نشان می دهد که نه تنها دولت آمریکا فشار و اخاذی را بجای سیاست ورزی دنبال می کند، بلکه اعتیادش به تحریم هیچ حد و مرزی نمی شناسد.

 

واکنش ایران به تحریم های ترکیه

 

.

منبع : sarpoosh.com