نماینده مردم شیراز با اعلام خبری مبنی بر پایان اعتراضات مردمی در شیراز، مطرح کرد: تا جایی که مطلع هستم تعدادی از مردم روز گذشته در شیراز جمع شدند و شعارهایی هم دادند اما من نشنیدم کسی را دستگیر کرده باشند یا کتک زده باشند یا برخورد امنیتی صورت گرفته باشد و فقط رفتارها جنبه کنترلی داشته است. همان دیروز هم اعتراضات تمام شد و فراخوان جدیدی هم صادر نشده است.

مسعود رضایی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص اعتراضات اخیر مردم در شهر شیراز و استان فارس گفت: خواسته های مردم را دقیق نمی دانیم اما آنچه مسلم است نارضایتی عموم مردم از وضع اقتصادی و مشکلات معیشتی است.البته شاید در میان مردم عده ای هم اهداف سیاسی دارا باشند اما عمده آنها مسائل اقتصادی را دنبال می کنند.

 

وی افزود: درواقع عرصه بر مردم روزبه روز تنگ تر و سفره آنها روزبه روز کوچک تر می شود. هیچ امیدی هم برای بهبود ندارند. مسئولان هم از نماینده مجلس تا هیات دولت و وزرا همه سعی بر حرف درمانی و راهکارهای شعاری دارند.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه مسئولان سعی دارند با وعده و وعید اعتراضات را خاموش کنند، افزود: دوره وعده و وعید گذشته است، مسئولان باید کاری کنند برای مردم ملموس باشد و مردم شاهد اوضاع بهتری باشند تا شرایط بهتر شود.

 

وی تصریح کرد: پول در جیب مردم روز به روز و دقیقه به دقیقه کم ارزش تر می شود. بر همین اساس نارضایتی ها افزایش یافته و عمده اعتراضات هم بر همین اساس است اما اهداف دیگری هم در کنار آن دنبال می شود.

 

رضایی خاطرنشن کرد: تا جایی که مطلع هستم تعدادی از مردم روز گذشته در شیراز جمع شدند و شعارهایی هم دادند اما من نشنیدم کسی را دستگیر کرده باشند یا کتک زده باشند یا برخورد امنیتی صورت گرفته باشد و فقط رفتار نیروهای امنیتی جنبه کنترلی داشته است. همان دیروز هم اعتراضات تمام شد و فراخوان جدیدی هم صادر نشده است.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com