دختر رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که وی به شدت مخالف جدا کردن اعضای خانواده های مهاجران غیرقانونی از یکدیگر است.

به گزارش ایسنا به نقل از القدس العربی، ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بحران مهاجرت باعث نگرانی وی شده است.

 

وی در اشاره به سیاست دولت آمریکا که به جدا کردن هزاران کودک از خانواده های مهاجرشان انجامیده است، گفت: آن لحظه برای من بدترین زمان بود.

 

ایوانکا ترامپ همچنین گفت: توصیف «دشمنان مردم» که دونالد ترامپ آن را برای انتقاد از برخی از رسانه ها به کار برده، در جای درست استفاده نشده است.

 

وی گفت: هرگز، من احساس نمی کنم که رسانه ها دشمن مردم هستند.

 

.

منبع : sarpoosh.com