وزیر دفاع سنگاپور امروز (جمعه) اعلام کرد، نیروهای دریایی چین و کشورهای آسیای جنوبی شرقی این هفته نخستین مانور نظامی خود را برگزار کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این اقدام در راستای گسترش همکاری ها همزمان با مذاکرات برای دستیابی به توافقی درخصوص یک مسیر آبی مورد نزاع در دریای چین جنوبی صورت گرفته است.

 

در این تمرین شبیه سازی شده نیروی دریایی چین و ۱۰ عضو آسه آن شرکت داشتند.

 

فرمانده اسکادران ۱۸۵ نیروی دریایی سنگاپور به خبرنگاران گفت: پس از این تمرین نظامی توانایی نیروها برای همکاری با یکدیگر افزایش یافت و درک بهتری میان نیروهای دریایی آسه آن و چین به دست آمد.

 

کشورهای آسه آن و چین همچنین از حل نزاع موجود درخصوص دریای چین جنوبی استقبال کردند.

 

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین اظهار کرد، برگزاری این مانورها همکاری های چین و جنوب شرق آسیا را به سطح جدیدی ارتقا داده است.

 

وانگ در کنفرانسی خبری گفت: این مانور را نقطه شروعی برای گسترش روابط نظامی و همکاری های امنیتی چین و آسه آن قلمداد می کنیم تا با هم به حل نگرانی های امنیتی و حفاظت از ثبات منطقه بپردازیم.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com