دبیر کل حزب اتحاد ملت معتقد است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، پس از اینکه آقای روحانی قدمش را آهسته کرد باید از دولت بیرون می آمد.

به گزارش انتخاب، علی شکوری راد در گفت وگویی اظهار داشت: آقای جهانگیری متأسفانه سر قضیه تعیین نرخ ارز و رانتی که از جانب آن در جامعه توزیع شد، سقوط آزاد داشت. ارز جهانگیری، جهانگیری را زمین زد. همان موقع هم ما انتقاد کردیم.

 

البته من شخصاً معتقد بودم که پس از اینکه آقای روحانی قدمش را آهسته کرد و رویکرد های درستی را در دولت جدیدش اتخاذ نکرد، آقای جهانگیری باید از دولت بیرون بیاید. حتی بعد از استعفای آقای نجفی با ایشان صحبت کردیم و از او دعوت کردیم که از دولت بیرون بیاید و برای شهرداری تهران مطرح شود. اما ایشان احساس می کرد که باید بماند و به آقای روحانی کمک کند. ماند و خیلی هم لطمه خورد. در این قضایای اخیر بیش از هر کسی، آقای جهانگیری آسیب دید.

 

.

منبع : sarpoosh.com