بیش از هزار نفر از شهروندان تونس در مرکز شهر صفاقس در جنوب شرقی این کشور تجمع کرده و به اصلاحات پیشنهادی دولت اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از فرانسه، روز گذشته -جمعه- صدها تونسی در اعتراض به اصلاحات پیشنهاد شده از سوی دولت این کشور به خیابان ها آمدند. این اصلاحات شامل حق وراثت برابر برای زنان و جرم زدایی از همجنس گرایی می شود. 

 

بیش از هزار نفر در مرکز شهر صفاقس در جنوب شرقی این کشور تجمع کرده و به اصلاحات دولت اعتراض کردند. 

 

تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «این اصلاحات جامعه را هدف قرار داده اند» یا «هم جنس گرایی ممنوع». 

 

«محمد مدنینی»، یکی از افراد شرکت کننده در تظاهرات، گفت: «ما خواهان کنار گذاشته شدن این اصلاحات هستیم، چراکه این ها نقض قوانین اسلام و خطری برای اتحاد خانواده و دولت هستند.» 

 

 

.

منبع : sarpoosh.com