یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وحدت ملی می تواند اقتدار ایران را افزایش دهد و در سایه ی درایت دولت و هدایت بزرگان ما را در گذراندن این دوران حساس یاری کند. وحدت ملی در گروی آشتی ملی است و فاقد انسجام فراگیر ملی محقق نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، ناهید تاج الدین در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: در سالروز صدور فرمان مشروطیت به سر می بریم، روزی که حکومت مشروط بر قانون شد و با مشارکت مردم معنا و محوری دیگر یافت. در این روز به تک تک ما یادآوری می شود که امر، امر قانون است و اراده، اراده ملت و هیچ اراده ای بالاتر از اراده ملت نیست. این مردم هستند که چگونگی حکومت و چرایی حاکمیت را تعیین می کنند و اساسا مردم فلسفه وجودی حاکمیت هستند.

 

وی در ادامه گفت: در یکی از حساس ترین برهه های انقلاب اسلامی به سر می بریم، انقلاب اسلامی چهلمین سال خود را طی و عصری نوین را تجربه می کند. ۴۰ سالگی به لحاظ روحی سن پیامبری است و در این سن پیامبر مبعوث گردیده است و از این حیث سن کمال است. این سن مسئولیتی نوین بر دوش انقلاب اسلامی می گذارد و بار آرمان هایی چون استقلال، آزادی را بر دوش انقلاب اسلامی سنگین تر می سازد.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: از لحاظ جسمی بعد از ۴۰ سالگی سوخت و ساز هر کالبدی افزایش می یابد. انقلاب اسلامی نیز وارد ۴۰ سالگی شده است و بیم آن می رود که پس از ۴۰سالگی کارکرد دولت ها در آن کندتر شود و وزن و حجم آنها بیشتر شود و سرمایه اجتماعی آن کاهش یابد.

 

وی افزود: این کالبد امروز نیاز به دمیدن روحی تازه دارد. امروز حضور پرشتاب تر زنان و جوانان و مشارکت بیشتر  آنها در قدرت و شنیدن واضح تر صدای ملت می تواند دمیدن روح تازه باشد. بی تردید راهی که با انقلاب اسلامی آمده ایم اگر چه پرفراز و فرود بوده است اما همواره رو به جلو حرکت کرده ایم.

 

وی تصریح کرد: چهلمین سال انقلاب اسلامی را در شرایطی سپری می کنیم که بیم و امید فراوانی پیش روی ما قرار گرفته است از یک سو آرمانهایی داریم که هر روز برای تحقق  آنها امیدواریم و از سویی دیگر طمع دشمنان توسعه و پیشرفت کشور ما را نشانه گرفته است و راه عقلانیت را در حکمرانی جهانی پرسنگلاخ کرده است. حاکمان بی عقل و جنگ طلبان در سراسر دنیا از آمریکا تا عربستان ائتلافی نوشته و نانوشته پیدا کردند و می خواهند خرمن امیدها و آرزوهای دموکراسی خواهان و توسعه گرایان رابه آتش بکشند و چشم ویرانگری های آنها به ایران است.

 

تاج الدین خاطرنشان کرد: با وجود این همه فتنه و در میان این همه آشوب جهانی ایران در چهار راه تغییرات اجتماعی قرار گرفته است و نسل های نو با مطالباتی نوین سازنده های امروز ایران و انقلاب اسلامی هستند. صاحبانی که برای آینده ایران و انقلاب اسلامی هیجان ماندن و ساختن دارند و اگر آنها را جذب نکنیم هیجان ماندن و ساختن آنها به رفتن و خراب کردن تبدیل می شود. دو سال است که پیوسته می گویم در یک پیچ تاریخی قرار گرفته ایم و امروز معتقدم که سه عامل درایت، اقتدار و وحدت ملی می تواند ما رابه سلامت از این پیچ خطرناک تاریخی  عبور دهد و مکر دشمنان را به خود بازگرداند.

 

وی در ادامه اظهار کرد: وحدت ملی می تواند اقتدار ایران را افزایش دهد و در سایه ی درایت دولت و هدایت بزرگان ما را در گذراندن این دوران حساس یاری کند. وحدت ملی در گروی آشتی ملی است و فاقد انسجام فراگیر ملی محقق نخواهد شد. برای عبور از این پیچ تاریخی باید سلسله اقداماتی شجاعانه و یکپارچه انجام داد که بسیج همه نهادهای حاکمه را به همراه داشته باشد. در گام اول مسوولیت های اجرایی باید به نسل های نو سپرده شود. نسل های نوین انگیزه و جسارت بیشتری برای ساختن دارند. و آشتی پذیرتر نیز هستند. اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان اقدامی شایسته در این زمینه بود که امیدواریم با تایید شورای نگهبان هر چه سریعتر به بدته اجرایی ابلاغ شود.

 

تاج الدین ادامه داد: در گام دوم باید ریشه فساد را بخشکانیم و اجازه ندهیم این اژدهای هفت سر کارآمدی و مشروعیت نظام را ببلعد. باید شکاف های اجتماعی نظیر شکاف بین دولت و ملت و شکاف طبقاتی و شکاف نسلی و قومی را به حداقل برسانیم و هر کاری برای افزایش سرمایه اجتماعی می توانید انجام دهید. روابط عزتمندانه با دنیا را باید حفظ  کنیم و اجازه ندهیم کاسبان تحریم کاسبی کنند و از انزوای ایران جیبشان پر شود باید آشتی ملی را سر لوحه سیاست داخلی قرار دهیم و راه را برای گفت و گوی ملی باز کنیم.

 

وی در پایان گفت: انجام این اقدامات می تواند راه عبور ما از بحران ها در شرایط کنونی باشد. رفتن این راه جسارت، شجاعت و درایت می خواهد و انقلاب اسلامی با انجام این اقدامات در ۴۰ سالگی دارای شکوه و جلالی دیگر خواهد بود.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com