مشاور فرهنگی رییس جمهور نوشت: رییس جمهور برای سخن گفتن با مردم به مجلس می رود.

به گزارش ایسنا، در یادداشت توئیتری حسام الدین آشنا آمده است: رئیس جمهور به مجلس می رود نه فقط برای پاسخ گفتن به نمایندگان مردم، بلکه برای سخن گفتن با خود مردم.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com